Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski": międzynarodowe konferencje naukowe - Gniezno - Chrzest966

„Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski”: międzynarodowe konferencje naukowe – Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

1) 26-27 października 2012, w dniach jubileuszu 1700-lecia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem, odbyła się pierwsza z nich zatytułowana Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje, omawiająca wieloaspektowe przyczyny i konsekwencje konwersji cesarza Konstantyna. Jej pokłosiem jest tom I serii Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski zawierający zaprezentowane na konferencji referaty.

2) 11-12 czerwca 2013 r. kontynuowano cykl konferencyjny organizując spotkanie naukowców omawiających problem Liturgii i teologii chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych. Materiały pokonferencyjne ukażą się w końcu 2015 roku.

3) 5-6 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna z zaplanowanych konferencji zatytułowana Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremioniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego, która zaprezentowała szeroki materiał porównawczy urządzeń baptyzmalnych z całej Europy. Materiały pokonferencyjne ukażą się w końcu 2015 roku.

4) Na rok 2016 planowana jest czwarta konferencja zamykająca cykl przedsięwzięć programu Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski. Poświęcona będzie kulturowym konsekwencjom chrystianizacji kultury europejskiej badanym z perspektywy XXI wieku.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski”: międzynarodowe konferencje naukowe – Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

1) 26-27 października 2012, w dniach jubileuszu 1700-lecia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem, odbyła się pierwsza z nich zatytułowana Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje, omawiająca wieloaspektowe przyczyny i konsekwencje konwersji cesarza Konstantyna. Jej pokłosiem jest tom I serii Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski zawierający zaprezentowane na konferencji referaty.

2) 11-12 czerwca 2013 r. kontynuowano cykl konferencyjny organizując spotkanie naukowców omawiających problem Liturgii i teologii chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych. Materiały pokonferencyjne ukażą się w końcu 2015 roku.

3) 5-6 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna z zaplanowanych konferencji zatytułowana Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremioniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego, która zaprezentowała szeroki materiał porównawczy urządzeń baptyzmalnych z całej Europy. Materiały pokonferencyjne ukażą się w końcu 2015 roku.

4) Na rok 2016 planowana jest czwarta konferencja zamykająca cykl przedsięwzięć programu Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski. Poświęcona będzie kulturowym konsekwencjom chrystianizacji kultury europejskiej badanym z perspektywy XXI wieku.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [1].

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/4-miedzynarodowe-konferencje-naukowe-gniezno/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: http://www.lednicamuzeum.pl/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/