Chrzest Chrystusa i chrystianizacja w sztukach plastycznych:

 

Teatr: kostiumy i scenografie do jedynego ocalałego w całości polskiego misterium rezurekcyjnego autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka (premiera spektaklu w 1962 r. związana ze zbliżającą się rocznicą Tysiąclecia chrztu Polski):

 

Początek pontyfikatu Jana Pawła II w sztuce polskiej:

 

Symbolika chrześcijańska w czasie stanu wojennego, próba opisania rzeczywistości:

 

Krzyże kwietne układane w ramach protestów przeciw wprowadzeniu stanu wojennego, a także jako upamiętnienie ofiar reżimu komunistycznego:

 

Matka Boska Częstochowska jako patronka Polski (kopia obrazu pielgrzymująca podczas obchodów millennium chrztu Polski i symbolika związana z „Solidarnością”):

 

Katolicyzm jako element polskiej tożsamości narodowej:

 

Religijność lat 80. w sztuce:

 

Współcześni święci i męczennicy w twórczości artystów:

 

Współczesne drogi krzyżowe:

 

Nie tylko figuracja, chrześcijaństwo i abstrakcja:

 

Wątki chrześcijańskie w sztuce po roku 2000 (wybór):

 

WYKAZ DZIEŁ (1945-2013)

WĄTKI CHRZEŚCIJAŃSKIE WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE POLSKIEJ:

 1. Jan Jaromił Aleksiun, Tam gdzie stoję świeci słońce, 1976, akryl, płótno naklejone na płycie plastykowej, 200 x 100, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-783 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, red. Mariusz Hermansdorfer, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2000)
 2. Andrzej Marian Bartczak, Wojciech Kilar – Missa pro pace. „Credo”, 2000, książka artystyczna, pomysł i wydanie Jacek Wdzięczak (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce Współczesnej, Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003)
 3. Jerzy Bereś, Ołtarz Twarzy, 1974, drewno, płótno, metal, sznut, fotografia, chleb, 102 x 227, dokument akcji 9 XII 1974 Pałac Kultury i Nauki; Ołtarz Twarzy; praca uzupełniona dokumentacją fot.: 25 ujęć czynności wykonywanych przez artystę w trakcje manifestacji 9.12.1974 r. w PKiN w Warszawie, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XXII-127 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 4. Kiejstut Bereźnicki, Podtrzymywanie, 1986, olej, płótno, 160 x 135,5 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym malarstwie polskim. Wystawa zorganizowana z okazji wizyty Jana Pawła II w Toruniu, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1999)
 5. Alfred Biedrawa, [bez tytułu] (Pieta), 1982, w zbiorach Galerii Bielskiej BWA, sygn. p.d.: AB 1982 (fot. reprodukcji z publikacji: Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 2011)
 6. Alfred Biedrawa, Totem żywiecki, 1983, w zbiorach Galerii Bielskiej BWA, sygn. p.d.: AB 1983 (fot. reprodukcji z publikacji: Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej…)
 7. Maciej Bieniasz, Śmietnik (Droga Krzyżowa – stacja XII wg Grünewalda), 1991, tempera, papier, 100 x 70 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 8. Tadeusz Boruta, Eli, Eli Lama Sabachtani?, 1984, olej, płótno, 135 x 185,5, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW 2196 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 9. Tadeusz Boruta, Zwłoki, z cyklu Eli, Eli, Lama Sabachtani?, 1985, olej, płótno, 130 x 182, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1096 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 10. Tadeusz Boruta, Miserere Wstawiennictwo, z tryptyku Niemota, 1985-1987, olej, płótno, 240 x 190, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3482 (fot. reprodukcji z publikacji: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Barbara Małkiewicz, Malarstwo polskie po 1945 roku. Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowa seria, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004)
 11. Tadeusz Boruta, Ślad, z cyklu: Via Crucis, 1987, olej, płótno, 210 x 145, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3483 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 12. Tadeusz Boruta, Sen Jakuba, 1988, olej, płótno, 200 x 180, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3484 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 13. Urszula Brzozowska-Strzałecka, Czarna Madonna, 1982, olej, płótno, 122 x 82, klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra, Częstochowa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Warszawa, 1998)
 14. Tadeusz Brzozowski, Mesjasz, 1987, olej, złoto płatkowe, płótno, płyta paźdz., 38 x36, wł. rodziny artysty (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 15. Waldemar Cwenarski, Pieta, 1951, olej, płótno, 150 x 110, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-149 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 16. Marian Czapla, Ecce Homo, 1978, olej, płótno, 100 x 80, wł. Centrum Sztuki im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, nr inw. 356 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 17. Marian Czapla, Tryptyk Wojenny. Opłakiwania zomowca, 1981-1982, olej, płótno, 160 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo, red. Piotr Szymor , Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2009)
 18. Marian Czapla, Tryptyk dla Solidarności, 1989, akryl, płótno 230 x 120, 230 x 145, 230 x 120 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo…)
 19. Marian Czapla, Dla Popiełuszki. Ukrzyżowany, lata 90., olej, płótno, 180 x 120 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo…)
 20. Marian Czapla, O szaty moje rzucili los, 2004, akryl, płótno, 200 x 140 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo…)
 21. Marian Czapla, Upadek, 2005, akryl, płótno, 200 x 140 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo…)
 22. Marian Czapla, Veraikon, 2008, akryl, płótno, 100 x 81 (fot. reprodukcji z publikacji: Marian Czapla: Malarstwo…)
 23. Jerzy Dobkowski, W mroku, 1985, olej, płótno, 197 x 147, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW 4275 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 24. Tadeusz Dudziński, Golgota VII, olej, płyta, 40 x 30, wł. Muzeum Okręgowego w Radomiu, nr inw. MOR 30/388/92 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 25. Edward Dwurnik, Święta rodzina bez stajenki, z cyklu Robotnicy, 1986, olej, płótno, 210 x 150 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 26. Edward Dwurnik, Chrystus w celi, 1991, olej, płótno, 210 x 150, wł. artysty (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 27. Edward Dwurnik, Czarny Chrystus, 1991, olej, płótno, 210 x 150, wł. artysty (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 28. Jerzy Eysymont, Epitafium II, 1985, olej, akryl, 100 x 81, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW 6585 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 29. ks. Tadeusz Furdyta, Pieta, 1985, olej, płótno, 100 x 73 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 30. Eugeniusz Get-Stankiewicz, Zrób to sam, 1976, technika mieszana, 93 x 65, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-782 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 31. Eugeniusz Get-Stankiewicz, M.B.Cz. 82, 1982, serigrafia (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 32. Stefan Gierowski, Dekalog, cykl, 1987, olej, płótno, 200 x 140 x 10, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW D-364-373 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 33. Maria Gromada, Oto światło – oto człowiek, 1994, olej, płyta pilśniowa (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 34. Zbylut Grzywacz, Orantka I, 1966, olej, płótno, 70 x 39,5, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3417 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 35. Zbylut Grzywacz, Orantka II, 1966, olej, płótno, 72,5 x 60, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3418 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 36. Zbylut Grzywacz, Orantka VII, olej, płótno, 63 x 44, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3420 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 37. Zbylut Grzywacz, Opuszczona IV, 1975-1976, olej, płótno, 190 x 110, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2838 (319 651) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 38. Zbylut Grzywacz, Rozpięty II, olej, płótno, 100 x 115, wł. Muzeum Okręgowego w Radomiu, nr inw. MOR.SPM.357/14/79 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 39. Zbylut Grzywacz, Cień, 1982, olej, płótno, 65 x 81, klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra, Częstochowa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 40. Zbylut Grzywacz, Ogniwa, z cyklu Rekolekcje wiśnickie, 1982-1983, olej, płótno, 73 x 88, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 41. Władysław Hasior, Sztandar opiekuńczy, 1968, collage z tkanin i innych elementów aplikowanych, 310 x 130 x 10, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2340 (316 472) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 42. Władysław Hasior, Sztandar świąteczny, ok. 1968, collage z tkanin i innych elementów, 290 x 120 x 15, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2339 (316 471) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 43. Władysław Hasior, Niobe Polska, 1969, assemblage, 350 x 130, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XII-321 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 44. Władysław Hasior, Zmierzch, 1971, technika mieszana, 120 x 205 x 15, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2430 (317 065) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 45. Władysław Hasior, Golgota III, 1972, assemblage, 93 x 35, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XXII-305 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 46. Krzysztof Hejke, Nie do Boga z tą mową, cykl 4 fotografii (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 47. Maria Hiszpańska-Neumann, Ołtarz Świętych Polskich, 1968, mozaika, kościół św. Klemensa Hofbauera w Warszawie (fot. z portalu www.maria-hiszpanska-neumann.pl [1])
 48. Aleksandra Jachtoma, Krzyż, 1983, olej, płótno, 46 x 46,5 x 5, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 49. Barbara Jonscher, Czarna Madonna, olej, płótno, 35 x 43, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW 2573 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 50. Krzysztof Kalarus, Wobec Wartości, VI Międzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku (fot. z portalu galeriagrafikiiplakatu.pl)
 51. Łukasz Karolkiewicz, Trotuar, 1982, olej, płótno, 136 x 190, wł. artysty (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 52. Jerzy Kędziora, Drogowskaz, 2000, postać balansująca (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 53. Marian Kępiński, Sacrum, 1984, olej, płótno, 46,5 x 74, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 54. Marian Kępiński, Codzienność, 1986, olej, płyta, 40 x 50 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 55. Marian Kępski, Całun, 1986, akryl, płótno, 65 x 50, wł. artysty (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 56. Danuta Kołzan-Nowicka, Pod Twoją obronę, 1984-1985, linoryt, 26 x 23 (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 57. Bartłomiej Kownacki, Stygmaty, 2009, olej, płótno, 110 x 89 (fot. wł. artysty)
 58. Jan Kucz, Kamienie Wiary, 2000, kamień otoczak (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 59. Zbigniew Kurkowski, Procesja, 1982, olej, płótno, 74 x 54,5, w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 60. Jan Lebenstein, Figura w szarym wnętrzu, 1956, olej, płótno, 100 x 80, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-2639 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 61. Jan Lebenstein, Czterej jeźdźcy Apokalipsy, z cyklu Apokalipsa, 1984-85, gwasz, pastel, papier, w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 62. Sławomir Jan Lewandowski, Kompozycja, 1992, olej, płótno, 130 x 111, wł. Muzeum Narodowego w Gdańsku, nr inw. MNG/SW/1769/MR (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 63. Barbara Massalska, Apokalipsa II, 1971, olej, płótno, 130,5 x 116,3, wł. Muzeum Narodowego w Gdańsku (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 64. Aldona Mickiewicz, Wieczernik, 1986, olej, płótno, 100 x 120, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, nr inw. MAW 2541 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 65. Aldona Mickiewicz, Zakryty, 2003, olej, deska (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w sztuce…)
 66. Anna Mizeracka, Wokół Krzyża, z cyklu Czas wojenny, 1983, rysunek, 40 x 50, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 67. Jarosław Modzelewski, Diakon, 2000, tempera, płótno, 180 x 230, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3686 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 68. Henryk Musiałowicz, Matka Boska Rycerska, z cyklu Reminiscencje, 1978, technika mieszana, płyta paźdz., 70 x 55,5, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 69. Henryk Musiałowicz, z cyklu Golgota ludzka, 1980-1990, gwasz, 70 x 50 (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 70. Jerzy Nowosielski, Przemienienie Pańskie, 1985, olej, płótno, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 71. Roman Opałka, Wieża Babel, 1968, kwasoryt, papier, 59,5 x 49,5, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 72. ks. Władysław Paciak, Pod krucyfiksem, 1962, olej, folia, płótno, 71,5 x 53,5, w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak. 1903-1983. W stulecie urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci, Radom: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2003)
 73. ks. Władysław Paciak, Chrzest Chrystusa, 1963, olej, płótno, 220 x 110, parafia rzymskokatolicka w Zakrzewie (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 74. ks. Władysław Paciak, Chrzest Chrystusa, 1963, olej, płótno, 220 x 110, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 75. ks. Władysław Paciak, Madonna, 1973, olej, blacha, drut, gwoździe, drewno, 60 x 43, w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 76. ks. Władysław Paciak, Modlitwa papieża Jana Pawła II, z cyklu Jan Paweł II w Polsce, 1979, tempera, papier, 50,4 x 35,3, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 77. ks. Władysław Paciak, Papież Jan Paweł II w Częstochowie, z cyklu Jan Paweł II w Polsce, 1979, tempera, papier, 35,3 x 50,4, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 78. ks. Władysław Paciak, Msza Święta papieża Jana Pawła II w Warszawie, z cyklu Jan Paweł II w Polsce, 1979, tempera, papier, 35,3 x 50,4, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 79. ks. Władysław Paciak, Papież Jan Paweł II w Gnieźnie, z cyklu Jan Paweł II w Polsce, 1979, tempera, papier, 35,3 x 50,4, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 80. ks. Władysław Paciak, Papież Jan Paweł II jako pątnik, z cyklu Jan Paweł II w Polsce, 1979, tempera, papier, 35,3 x 50,4, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 81. ks. Władysław Paciak, Męczennicy: biskup św. Stanisław, Maksymilian Kolbe, Bolesław Śmiały, 1979, tempera, papier, 49,5 x 30, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (fot. reprodukcji z publikacji: Władysław Paciak…)
 82. Irena Maria Palka, Misericordia Domini, z cyklu Confiteor, 1991, technika unikatowa, haft, aplikacja, różne włókna, 94 x 133 x 20 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 83. Janusz Przybylski, Znak krzyża, 1988, akryl, płótno, 95 x 100, w kolekcji BWA w Olsztynie, nr inw. BWA IV-1/518 (fot. reprodukcji z publikacji: 50 lat BWA w Olsztynie. Kolekcja, Olsztyn 2008)
 84. Julian Henryk Raczko, Via Crucis, 1990, ołówek, płyta, 34 x 34 x 14 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 85. Władysław Ratusiński, Przed Pieśnią, środkowa część tryptyku, 1982, akryl, płótno, 180 x 120, klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra, Częstochowa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 86. Władysław Ratusiński, Pieśń, 1989, akryl, płyta, 40 x 30, klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra, Częstochowa (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 87. Eugeniusz Repczyński, Chrystus i sznury, olej, płótno, 72 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 88. Stanisław Rodziński, Światło dociera do domów (Janowi Józefowi Szczepańskiemu), 1973, olej, płótno, 99 x 125, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2383 (316 587) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 89. Stanisław Rodziński, Pieta XXIII, 1980, olej, płótno, 125 x 100, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3484, nr inw. MNK II-b-2882 (319 943) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 90. Stanisław Rodziński, Ukrzyżowanie, 1982-1985, olej, płótno, 152 x 152, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1095 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 91. Teresa Rudowicz, Ukrzyżowanie, 1983, akryl, płótno, 80 x 70 cm (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 92. Teresa Rudowicz, Jam zwyciężył świat, 1988, olej, płótno (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 93. Wojciech Sadley, Całun, 1980, papier, płótno bawełniane, technika własna, 85 x 60, nr inw. MT/M/1608/N (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 94. Marek Sapetto, Sukienka biało-czerwona, 1982, olej, płótno, 120 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 95. Jacek Sempoliński, Cień Głowy (Vir Dolorum), 1981, olej, płótno, 100 x 65, wł. Centrum Sztuki im. S. I. Witkiewicza w Warszawie (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 96. Jerzy Skąpski, Temat Polski 81, 1981, olej, płótno, 100 x 150, w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie (fot. z portalu klubmalarzyzpap.republika.pl)
 97. Marian Skowron, Droga Krzyżowa – stacja V, 1985-1987, olej, płyta pilśniowa, 100 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 98. Irena Snarska, Madonna z kłosem, 1985, akwaforta, akwatinta, 33 x 30 (fot. z portalu galeriagrafikiiplakatu.pl)
 99. Leszek Sobocki, Posługa IV, 1985, linoryt, papier, 50 x 70,5, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XIX-2736 100×81 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 100. Leszek Sobocki, Wizyta spotkanie I, 1983, linoryt (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 101. Leszek Sobocki, Wizyta spotkanie XIII, 1983, linoryt, papier, 48 x 70, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XIX-2735 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 102. Leszek Sobocki, Dobry Pasterz, 1978, olej, pilśń, 90 x 90, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2666 (318 860) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 103. Leszek Sobocki, Polak, 1979, olej, pilśń, 90 x 90, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2721 (318 937) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 104. Leszek Sobocki, Ukrzyżowanie – miejsce w Europie, 1980-1981, olej, płótno, 130 x 100, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2899 (319 983) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 105. Leszek Sobocki, Wzmocniony, 1981-1982, olej, płótno, 80 x 67, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2900 (319 984) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 106. Jerzy Stajuda, Wieża Babel, 1960, olej, płótno, 102 x 112, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 107. Teresa Stankiewicz, Golgota, 1994, pastel, papier, 70 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 108. Andrzej Stopka, projekt kostiumu Chrystusa do misterium Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w reż. Kazimierza Dejmka (premiera 1962  r.) (fot. reprodukcji z publikacji: Staropolskie teatra Kazimierza Dejmka, oprac. Michał Smolis, Warszawa: Teatr Narodowy, 2012)
 109. 109. Andrzej Stopka, projekt kostiumów Jadama i Jewki do misterium Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w reż. Kazimierza Dejmka (premiera 1962 r.) (fot. reprodukcji z publikacji: Staropolskie teatra…)
 110. 110. Andrzej Stopka, projekt kostiumu św. Łukasza do misterium Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w reż. Kazimierza Dejmka (fot. reprodukcji z publikacji: Staropolskie teatra…)
 111. Andrzej Stopka, projekt scenografii do misterium Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w reż. Kazimierza Dejmka (fot. reprodukcji z publikacji: Staropolskie teatra…)
 112. 112. Andrzej Strumiłło, Psalm 144,3, 1988, olej, płótno, 185 x 120 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 113. Wiesław Szamborski, Krzyż kwiatowy, 1983, technika mieszana, akryl, olej, płótno, 150 x 135, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1073 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 114. Jerzy Tchórzewski, Pieta, olej, tempera, papier, wł. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)
 115. Jerzy Tchórzewski, Sacrum III, 1974, olej, płótno, 155 x 130, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-704 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 116. Jacek Waltoś, Po obu stronach bramy – Sierpniowa Niedziela, 1981-1983, olej, płótno, 100 x 81, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1099 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 117. Jacek Waltoś, Eros/Agape, z cyklu Pieta w trójnasób, 1980, olej, płótno, 140 x 140, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1075 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 118. Jacek Waltoś, Po obu stronach bramy Wielka Sobota, z cyklu Pieta w trójnasób, 1983, olej, płótno, 140 x 140, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XVII-1076 (fot. reprodukcji z publikacji: Sztuka Polska XX wieku…)
 119. Jacek Waltoś, Czuwanie. Poszukiwanie grobu dzisiaj (Las Wawrzycki 1943-1973), tempera, płótno, 185 x 142, 1973, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-2648 (318 156) (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 120. Jacek Waltoś, Płaszcz miłosiernego Samarytanina, 1984, olej, płótno, 100 x 200, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK II-b-3514 (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 121. Jacek Waltoś, Płaszcz miłosiernego Samarytanina, 1982-1983, odlew cementowy, kamienie polne, 37 x 198 x 52, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (fot. reprodukcji z publikacji: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, op. cit.)
 122. Violetta Wojda, Pieta, 1998, ziemia, wosk, 150 x 100 (fot. reprodukcji z publikacji: Biblia we współczesnym…)
 123. Piotr Wróblewski, Stacja 1, Chrystus skazany na śmierć, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 124. Piotr Wróblewski, Stacja 3, Pierwszy upadek Pana Jezusa, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 125. Piotr Wróblewski, Stacja 5, Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 126. Piotr Wróblewski, Stacja 6, Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 127. Piotr Wróblewski, Stacja 7, Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)-
 128. Piotr Wróblewski, Stacja 8, Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 129. Piotr Wróblewski, Stacja 10, Pan Jezus z szat obnażony, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 130. Piotr Wróblewski, Stacja 12, Pan Jezus umiera na krzyżu, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 131. Piotr Wróblewski, Stacja 13, Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 132. Piotr Wróblewski, Stacja 14, Pan Jezus złożony do grobu, 1969, fresk, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Chojnowie (fot. z portalu chojnow.pl)
 133. Andrzej Żarnowiecki, Spotkanie z Matką, 1983, sucha igła, akwatinta, 19,5 x 8 (fot. reprodukcji z publikacji: Łuszczek Dominik Krzysztof, op. cit.)
 134. Mira Żelechower-Aleksiun, Wspólne wejście, 1995, akryl, płótno (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce…)

 

TWÓRCZOŚĆ BEZPOŚREDNIO ODNOSZĄCA SIĘ DO CHRZTU POLSKI:

 1. S. Engler, Mesco dux babtizatur, 1970, sgrafitto, Gniezno (fot. z portalu Wikipedia.org)
 2. Józef Gosławski, proj. monety 100 zł na Tysiąclecie Państwa Polskiego, 1957-1958 (fot. z portalu miejskalornetka.pl)
 3. Andrzej Heidrich, proj. znaczka pocztowego 60 gr z Mieszkiem I, 1986 (fot. z portalu malarstwo-historia.blogspot.com)
 4. Józef Kopczyński, Pomnik Twórców Państwa Polskiego Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 1978, Gniezno (fot. z portalu msw-pttk.org.pl)
 5. W. Kowalik, proj. medalu na Tysiąclecie chrztu Polski (fot. z portalu wcn.pl)
 6. Sławomir Lewiński, Pomnik Mieszka I, 1957, Mieszkowice
 7. Zbigniew Łoskot, Chrzest Polski, mozaika, kaplica chrzcielna w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa
 8. Jekatierina Mitrofanowa, Władimir Ałmanow, Ilja Polski, Lew Briuchanow i Jewgienij Pticyn, Mieszko i Dobrawa, 2012, topola, Łubowo
 9. Jerzy Sobociński, Pomnik św. Wojciecha, 1997, Gniezno
 10. Paweł Warchoł, Chrzcielnica, 2001, tusz, karton (fot. reprodukcji z publikacji: Sacrum w Sztuce Współczesnej, Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003)
 11. Fresk Chrzest Polski w nawie bocznej kościoła św. Walentego i św. Trójcy w Latowiczu

 

BIBLIOGRAFIA

 OPRACOWANIA i ALBUMY:

 

ARTYKUŁY:

 

KATALOGI ZBIORÓW:

 

KATALOGI WYSTAW:

 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE: