http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/11/Aklamacja_Przez-Chrystusa.mp3 [1]

tekst: tytuł Roku Duszpasterskiego

muzyka: ks. Mariusz Białkowski