Mikołaj Kamler: animacja „Edukacja”

Średniowieczny skryba przedstawia swoim uczniom kolejne etapy rozwoju edukacji w Polsce oraz postacie, które się do niego przyczyniły: Św. Jadwigę, Mikołaja Kopernika powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pokazuje przez to nierozłączność polskiej edukacji z wartościami chrześcijańskimi.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.

Mikołaj Kamler: animacja „Edukacja”

Średniowieczny skryba przedstawia swoim uczniom kolejne etapy rozwoju edukacji w Polsce oraz postacie, które się do niego przyczyniły: Św. Jadwigę, Mikołaja Kopernika powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pokazuje przez to nierozłączność polskiej edukacji z wartościami chrześcijańskimi.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.