Mikołaj Kamler: animacja „Konstytucja”

Kilkusekundowa animacja podkreśla obecność Boga w historycznych wydarzeniach wagi państwowej takich jak Konstytucja 3 maja, Konstytucja Marcowa z 1921 r. czy Konstytucja Kwietniowa z 1997 r. oraz podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w 1993 r.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.

Mikołaj Kamler: animacja „Konstytucja”

Kilkusekundowa animacja podkreśla obecność Boga w historycznych wydarzeniach wagi państwowej takich jak Konstytucja 3 maja, Konstytucja Marcowa z 1921 r. czy Konstytucja Kwietniowa z 1997 r. oraz podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w 1993 r.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.