Mikołaj Kamler: animacja „Mapy Polski”

Pierwsza z cyklu jubileuszowych animacji pokazuje przeobrażenia, którym uległy ziemie polskie od 966 r. poprzez wydarzenia takie jak koronacja Bolesława Chrobrego, podział dzielnicowy, zawarcie unii polsko-litewskiej, rozbiory Polski, kongres wiedeński czy ogłoszenie niepodległości Królestwa Polskiego. W tym czasie Polska zmieniała swoje granice wielokrotnie, jednak chrześcijaństwo nadal stanowi mocny fundament polskiej kultury.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.

Mikołaj Kamler: animacja „Mapy Polski”

Pierwsza z cyklu jubileuszowych animacji pokazuje przeobrażenia, którym uległy ziemie polskie od 966 r. poprzez wydarzenia takie jak koronacja Bolesława Chrobrego, podział dzielnicowy, zawarcie unii polsko-litewskiej, rozbiory Polski, kongres wiedeński czy ogłoszenie niepodległości Królestwa Polskiego. W tym czasie Polska zmieniała swoje granice wielokrotnie, jednak chrześcijaństwo nadal stanowi mocny fundament polskiej kultury.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.