Mikołaj Kamler: animacja „Muzyka”

W ciągu kilkunastu sekund animacji Kamlera przenosimy się od pierwszych zabytków polskiej muzyki średniowiecznej podążając do współczesności za rozwojem notacji muzycznej i coraz nowszymi formami dzieła muzycznego. W czasie muzycznej podróży towarzyszą nam rękopisy m.in. Fryderyka Chopina.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.

Mikołaj Kamler: animacja „Muzyka”

W ciągu kilkunastu sekund animacji Kamlera przenosimy się od pierwszych zabytków polskiej muzyki średniowiecznej podążając do współczesności za rozwojem notacji muzycznej i coraz nowszymi formami dzieła muzycznego. W czasie muzycznej podróży towarzyszą nam rękopisy m.in. Fryderyka Chopina.

Animacje Mikołaja Kamlera w krótki i ciekawy sposób podsumowują przemiany, które zaszły w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. W dziesięciu kilkunastosekundowych filmikach przygotowanych na rocznicę możemy zaobserwować konsekwencje tego wydarzenia m.in. w kulturze, sztuce, edukacji czy polityce, zobrazowane przy pomocy najważniejszych dla Polski momentów.