Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Archeologia o Chrzcie Polski" - kompleksowe działania edukacyjne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - Chrzest966

„Archeologia o Chrzcie Polski” – kompleksowe działania edukacyjne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Działania edukacyjne zakładają wielopoziomowe przygotowania dzieci i młodzieży, do wszechstronnego poznania okoliczności jakie towarzyszyły chrystianizacji ziem polskich.

Zaprezentowane zostaną najnowsze ustalenia naukowe, bogactwo zabytków archeologicznych i architektonicznych oraz wartość kontaktu z reliktami historii, duchowości i kultury wczesnopiastowskiej.   Lekcje zaplanowane zostały tak aby można było przeprowadzić je na terenie szkoły lub w obiekcie rezerwatu Archeologicznego „Genius loci”.

Gród poznański w X/XI w. Grafika: Rezerwat Archeologiczny "Genius loci".
Gród poznański w X/XI w. Grafika: Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

TEMATY PRELEKCJI PROWADZONYCH W SZKOŁACH:

1. Oblicza sacrum

Ostrów Tumski to jedno z niewielu miejsc w Poznaniu, w którym na co dzień sfera duchowości, przeważa nad szarością dnia codziennego. Od wieków górowały tu świątynie a archeolodzy natrafiają na odległe przejawy sacrum, drobne i trudno uchwytne ślady, będące świadectwem życia duchowego dawnych mieszkańców wyspy.

Uzmysłowienie bogactwa i dziedzictwa historycznego zawartego w medalikach, krzyżykach, wizerunkach świętych i pozostałościach architektury sakralnej jest ważnym elementem budowania społecznej świadomości i tożsamości kulturowej. W trakcie prelekcji dzieci i młodzież poznają symbolikę atrybutów jakie towarzyszą świętym i ich wyobrażenia w sztuce oraz na zbytkach archeologicznych.

Model - wizualizacja stacji misyjnej z badań katedry poznańskiej.
Model – wizualizacja stacji misyjnej z badań katedry poznańskiej.

 

2. Pałac Mieszka I w Poznaniu. Jak odkrywa się historię?

Uczestnicy zajęć poznają odkrycia naukowe dotyczące pałacu Mieszka I i tzw. kaplicy Dobrawy, na wyspie tumskiej w Poznaniu. Warsztaty interaktywne z wykorzystaniem licznych środków multimedialnych, pozwolą w atrakcyjny sposób zapoznać się z historią pierwszych budowli sakralnych i rezydencjonalnych na ziemiach polskich.

Wiedza o spektakularnych odkryciach archeologicznych związanych z początkami państwa i chrześcijaństwa jest słabo rozpowszechniona, stąd konieczność atrakcyjnego zaprezentowania szczególnie najmłodszym, znalezisk i zabytków z tego okresu. To niezwykła okazja do towarzyszenia archeologom  w ich pracy, poznania wielkich emocji jakie towarzyszą badaniu reliktów najstarszej historii.

Kostki mozaikowe z kaplicy palatium Mieszka I. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.
Kostki mozaikowe z kaplicy palatium Mieszka I. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

 

Fragment złotej ozdoby - ryby z kaplicy palatium Mieszka I - pracownia złotnicza. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.
Fragment złotej ozdoby – ryby z kaplicy palatium Mieszka I – pracownia złotnicza. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

3. Kraina grodów

Grodziska to tajemnicze i często zapomniane przez współczesnych ludzi pozostałości obwarowań sprzed wieków. Towarzyszą one naszej codzienności, choć zazwyczaj nie uświadamiamy sobie ich obecności w najbliższej okolicy. Ukryte w lasach lub pośród pól mają jednak do opowiedzenia ciekawą historię, która jest ściśle związana z początkami naszej państwowości, kształtującej się nowej duchowości i czasami przyjęcia Chrztu. Wiele z grodów było ściśle związanych z powstaniem Państwa Pierwszych Piastów, kiedy to potężne twierdze wznoszone z drewna i ziemi stanowiły centra władzy książęcej, były miejscem budowania pierwszych chrześcijańskich świątyń i krzewienia nowej wiary. Spotkanie zarysowuje historię powstania i funkcjonowania grodów na obszarze państwa Piastów, a także podkreśla wartość dziedzictwa archeologicznego.

Gród w Poznaniu - film popularno-naukowy. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.
Gród w Poznaniu – film popularno-naukowy. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

4. Cykl warsztatów

Cykl warsztatów będzie prowadzony przez archeologów na lekcjach historii, j. polskiego i religii. Zostaną na nich zaprezentowane archeologiczne aspekty tematyki związanej z wczesnym średniowieczem i duchowością tych czasów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z prezentacjami na temat dziedzictwa kulturowego oraz problematyki chrystianizacji przez pryzmat najnowszych ustaleń naukowych z użyciem filmu i hologramów.

Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci". Fot. Beata Rakowska.
Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”. Fot. Beata Rakowska.

 

Zajęcia edukcyjne w Rezeracie Archeologicznym "Genius loci". Fot. Beata Rakowska.
Zajęcia edukcyjne w Rezeracie Archeologicznym „Genius loci”. Fot. Beata Rakowska.

 

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”.

„Archeologia o Chrzcie Polski” – kompleksowe działania edukacyjne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Działania edukacyjne zakładają wielopoziomowe przygotowania dzieci i młodzieży, do wszechstronnego poznania okoliczności jakie towarzyszyły chrystianizacji ziem polskich.

Zaprezentowane zostaną najnowsze ustalenia naukowe, bogactwo zabytków archeologicznych i architektonicznych oraz wartość kontaktu z reliktami historii, duchowości i kultury wczesnopiastowskiej.   Lekcje zaplanowane zostały tak aby można było przeprowadzić je na terenie szkoły lub w obiekcie rezerwatu Archeologicznego „Genius loci”.

Gród poznański w X/XI w. Grafika: Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [1]
Gród poznański w X/XI w. Grafika: Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

TEMATY PRELEKCJI PROWADZONYCH W SZKOŁACH:

1. Oblicza sacrum

Ostrów Tumski to jedno z niewielu miejsc w Poznaniu, w którym na co dzień sfera duchowości, przeważa nad szarością dnia codziennego. Od wieków górowały tu świątynie a archeolodzy natrafiają na odległe przejawy sacrum, drobne i trudno uchwytne ślady, będące świadectwem życia duchowego dawnych mieszkańców wyspy.

Uzmysłowienie bogactwa i dziedzictwa historycznego zawartego w medalikach, krzyżykach, wizerunkach świętych i pozostałościach architektury sakralnej jest ważnym elementem budowania społecznej świadomości i tożsamości kulturowej. W trakcie prelekcji dzieci i młodzież poznają symbolikę atrybutów jakie towarzyszą świętym i ich wyobrażenia w sztuce oraz na zbytkach archeologicznych.

Model - wizualizacja stacji misyjnej z badań katedry poznańskiej. [2]
Model – wizualizacja stacji misyjnej z badań katedry poznańskiej.

 

2. Pałac Mieszka I w Poznaniu. Jak odkrywa się historię?

Uczestnicy zajęć poznają odkrycia naukowe dotyczące pałacu Mieszka I i tzw. kaplicy Dobrawy, na wyspie tumskiej w Poznaniu. Warsztaty interaktywne z wykorzystaniem licznych środków multimedialnych, pozwolą w atrakcyjny sposób zapoznać się z historią pierwszych budowli sakralnych i rezydencjonalnych na ziemiach polskich.

Wiedza o spektakularnych odkryciach archeologicznych związanych z początkami państwa i chrześcijaństwa jest słabo rozpowszechniona, stąd konieczność atrakcyjnego zaprezentowania szczególnie najmłodszym, znalezisk i zabytków z tego okresu. To niezwykła okazja do towarzyszenia archeologom  w ich pracy, poznania wielkich emocji jakie towarzyszą badaniu reliktów najstarszej historii.

Kostki mozaikowe z kaplicy palatium Mieszka I. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja. [3]
Kostki mozaikowe z kaplicy palatium Mieszka I. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

 

Fragment złotej ozdoby - ryby z kaplicy palatium Mieszka I - pracownia złotnicza. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja. [4]
Fragment złotej ozdoby – ryby z kaplicy palatium Mieszka I – pracownia złotnicza. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

3. Kraina grodów

Grodziska to tajemnicze i często zapomniane przez współczesnych ludzi pozostałości obwarowań sprzed wieków. Towarzyszą one naszej codzienności, choć zazwyczaj nie uświadamiamy sobie ich obecności w najbliższej okolicy. Ukryte w lasach lub pośród pól mają jednak do opowiedzenia ciekawą historię, która jest ściśle związana z początkami naszej państwowości, kształtującej się nowej duchowości i czasami przyjęcia Chrztu. Wiele z grodów było ściśle związanych z powstaniem Państwa Pierwszych Piastów, kiedy to potężne twierdze wznoszone z drewna i ziemi stanowiły centra władzy książęcej, były miejscem budowania pierwszych chrześcijańskich świątyń i krzewienia nowej wiary. Spotkanie zarysowuje historię powstania i funkcjonowania grodów na obszarze państwa Piastów, a także podkreśla wartość dziedzictwa archeologicznego.

Gród w Poznaniu - film popularno-naukowy. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja. [5]
Gród w Poznaniu – film popularno-naukowy. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

4. Cykl warsztatów

Cykl warsztatów będzie prowadzony przez archeologów na lekcjach historii, j. polskiego i religii. Zostaną na nich zaprezentowane archeologiczne aspekty tematyki związanej z wczesnym średniowieczem i duchowością tych czasów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z prezentacjami na temat dziedzictwa kulturowego oraz problematyki chrystianizacji przez pryzmat najnowszych ustaleń naukowych z użyciem filmu i hologramów.

Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci". Fot. Beata Rakowska. [6]
Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”. Fot. Beata Rakowska.

 

Zajęcia edukcyjne w Rezeracie Archeologicznym "Genius loci". Fot. Beata Rakowska. [7]
Zajęcia edukcyjne w Rezeracie Archeologicznym „Genius loci”. Fot. Beata Rakowska.

 

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [8] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” [9].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/archeologia-o-chrzcie-polski-kompleksowe-dzialania-edukacyjne-muzeum-archeologicznego-w-poznaniu/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/GROD-poznanski-w-okresie-Chrztu-Polski.jpg

[2] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/model_wizualzacja-stacji-misyjnej-z-badan-katedry-poznanskiej.jpg

[3] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/kostki-mozaikowe_kaplica-palatium-w-Poznaniu.jpg

[4] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/fragment-zlotej-ozdoby_ryby_pracownia-zlotnicza-Paltium-Mieszka-I.jpg

[5] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/grod-w-Poznaniu_film-popularnonaukowy.jpg

[6] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/warsztaty-edukacyjne-w-Rezerwacie-Genius-loci1.jpg

[7] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/zajecia-edukcyjne-w-Rezerwacie-Genius-loci.jpg

[8] Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: http://www.muzarp.poznan.pl/

[9] Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”: http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/