„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Prof. Jacek Lech przedstawił swoje wspomnienia związane z projektem badań milenijnych prowadzonych w Wiślicy, w których uczestniczył jeszcze jako licealista. Natomiast o historii badań milenijnych w Płocku opowiedział mgr Zbigniew Polak, który brał udział w pracach weryfikacyjnych grodu płockiego.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Chrzest 966”.

Program dotacyjny Chrzest966 - logotyp

Szczegółowe informacje zamieszone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich [1].