Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje" - konferencja naukowa Gniezno - Chrzest966

„Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje” – konferencja naukowa Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

26-27 października 2012, w dniach jubileuszu 1700-lecia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem, odbyła się pierwsza z nich zatytułowana Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje, omawiająca wieloaspektowe przyczyny i konsekwencje konwersji cesarza Konstantyna. Jej pokłosiem jest tom I serii Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski zawierający zaprezentowane na konferencji referaty.

Materiały z konferencji:

Pierwszy raz z zaplanowanych czterech tomów serii „Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski” pomyślanej jako zbiór opracowań naukowych omawiających okoliczności tego doniosłego wydarzenia jakim był chrzest Mieszka I. Prezentowany tom analizuje wpływ jaki na kulturę Europy miało uczynienie z chrześcijaństwa religii panującej. Zawarte w nim studia, stanowiące dobre wprowadzenie do dyskusji nad problematyką początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, są jednocześnie samodzielnymi artykułami o wybranych zagadnieniach początków cywilizacji chrześcijańskiej. Opracowania ujęte w czterech częściach: „Polityka i państwo”, „Religia i Kościół”, „Kultura artystyczna”, „Prawo i armia”, stanową zapis wystąpień uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje” jaka odbyła się w Gnieźnie w dniach 26-28 października 20102 roku w przededniu 1700 rocznicy tytułowej bitwy. Po każdej części umieszczono, autoryzowany przez uczestników, zapis dyskusji jaka toczyła się po każdym z referatów.

Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka, Wyd. PTPN, Poznań 2014, s. 366 (teksty, wykaz skrótów, bibliografia, indeks nazw osobowych, indeks urbanonimów i nazw geograficznych)

[embeddoc url=”http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/11/bitwa-przy-moscie-mulwijskim.pdf”]

O pozostałych konferencjach można przeczytaćtutaj.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje” – konferencja naukowa Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

26-27 października 2012, w dniach jubileuszu 1700-lecia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem, odbyła się pierwsza z nich zatytułowana Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje, omawiająca wieloaspektowe przyczyny i konsekwencje konwersji cesarza Konstantyna. Jej pokłosiem jest tom I serii Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski zawierający zaprezentowane na konferencji referaty.

Materiały z konferencji:

Pierwszy raz z zaplanowanych czterech tomów serii „Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski” pomyślanej jako zbiór opracowań naukowych omawiających okoliczności tego doniosłego wydarzenia jakim był chrzest Mieszka I. Prezentowany tom analizuje wpływ jaki na kulturę Europy miało uczynienie z chrześcijaństwa religii panującej. Zawarte w nim studia, stanowiące dobre wprowadzenie do dyskusji nad problematyką początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, są jednocześnie samodzielnymi artykułami o wybranych zagadnieniach początków cywilizacji chrześcijańskiej. Opracowania ujęte w czterech częściach: „Polityka i państwo”, „Religia i Kościół”, „Kultura artystyczna”, „Prawo i armia”, stanową zapis wystąpień uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje” jaka odbyła się w Gnieźnie w dniach 26-28 października 20102 roku w przededniu 1700 rocznicy tytułowej bitwy. Po każdej części umieszczono, autoryzowany przez uczestników, zapis dyskusji jaka toczyła się po każdym z referatów.

Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, pod red. naukową Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka, Wyd. PTPN, Poznań 2014, s. 366 (teksty, wykaz skrótów, bibliografia, indeks nazw osobowych, indeks urbanonimów i nazw geograficznych)

[embeddoc url=”http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/11/bitwa-przy-moscie-mulwijskim.pdf”]

O pozostałych konferencjach można przeczytaćtutaj [1].

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [2].

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/bitwa-przy-moscie-mulwijskim-konsekwencje-konferencja-naukowa-gniezno/

Odnośniki w tym artykule:

[1] tutaj: http://chrzest966.pl/4-miedzynarodowe-konferencje-naukowe-gniezno/

[2] Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: http://www.lednicamuzeum.pl/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/