Film ze spotkania promującego pismo „Teologia Polityczna Co Miesiąc”.

W dyskusji wzięli udział prof. Henryk Samsonowicz, dr Tomasz Rowiński, Dawid Wildstein i red. Mateusz Matyszkowicz.
Oprócz tego udostępnimy numer 3/2013 czasopisma, który poświęcony był rocznicy Chrztu Polski,
i który wcześniej był dostępny odpłatnie w Internecie. Teraz zostanie udostępniony bezpłatnie.