„Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku” – sympozjum naukowe

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

Na rok 2016 planowana jest czwarta konferencja zamykająca cykl przedsięwzięć programu Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski. Poświęcona będzie kulturowym konsekwencjom chrystianizacji kultury europejskiej badanym z perspektywy XXI wieku.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku” – sympozjum naukowe

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

Na rok 2016 planowana jest czwarta konferencja zamykająca cykl przedsięwzięć programu Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica chrztu Polski. Poświęcona będzie kulturowym konsekwencjom chrystianizacji kultury europejskiej badanym z perspektywy XXI wieku.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [1].

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/chrzest-polski-z-perspektywy-xxi-wieku-sympozjum-naukowe/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: http://www.lednicamuzeum.pl/