Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - projekt Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie - Chrzest966

„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – projekt Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Zadanie finansowane jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Chrzest 966”. Partnerem zadania jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Projekt ma na celu zaprezentowanie wiedzy o początkach państwa polskiego poprzez przedstawienie prac archeologicznych, które miały miejsce w ramach projektu tzw. „badań milenijnych”. Ponadto realizacja projektu ma za zadanie popularyzację w świadomości społecznej dziedzictwa kulturowego – archeologicznego, które zostało odkryte dzięki wspomnianym pracą badawczym.

W realizację projektu zaangażowani są młodzi naukowcy, którzy dopiero ukończyli swoją edukację na uniwersytecie – Katarzyna Zdeb i Paulina Potocka oraz osoby wciąż studiujące, Konrad Szostek i Wojciech Głuchowski. Jedni i drudzy pracują nad pozyskaniem opublikowanych wyników badań wykopaliskowych. Wyzwanie stanowiła również kwerenda archiwalna, dzięki której udało się dotrzeć do zapisków z czasów realizacji prac wykopaliskowych. Jednak najciekawszą częścią projektu są spotkania z wybitnymi archeologami, którzy zgodzili się opowiedzieć o swoich badaniach lub o miejscach dobrze im znanych, pomimo iż sami nie brali bezpośredniego udziału w projekcie milenijnym. Oprócz archeologów do projektu został zaangażowany grafik komputerowy, Małgorzata Batsch. Dba ona o stronę techniczną i estetyczną prezentowanych efektów pracy zespołu.

Całość projektu realizowana jest pod egidą Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Z ramienia stowarzyszenia projekt kierowany jest przez Hannę Pilcicką – Ciurę – prezes oraz Katarzynę Zdeb – sekretarz organizacji.

Podczas trwania projektu twórcy postarają się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Co wniosły badania milenijne do wiedzy o początkach państwa polskiego?; Jak zmieniła się polska archeologia dzięki tym badaniom? Czy wyniki uzyskane podczas trwania prac dalej mają wpływ na współczesną archeologię i stawiane przez naukowców pytania badawcze?

W trakcie realizacji projektu ukażą się trzy filmy będące wynikiem przeprowadzanych z archeologami rozmów. Zwieńczeniem będzie wydanie książki w formie elektronicznej – zbioru wywiadów wraz z pozyskanym materiałem ilustracyjnym.

Projekt będzie realizowany od 28 marca do 30 listopada 2016 r.

"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie - plakat
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie – plakat
"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - na zdjęciu prof. Bogusław Gediga - wywiad przeprowadziła Katarzyna Zdeb
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – na zdjęciu prof. Bogusław Gediga – wywiad przeprowadziła Katarzyna Zdeb
"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - na zdjęciu prof. Młynarska-Kaletynowa - wywiad przeprowadził Konrad Szostek
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – na zdjęciu prof. Młynarska-Kaletynowa – wywiad przeprowadził Konrad Szostek

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966:

Program dotacyjny Chrzest966 - logotyp

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie.

Logo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – projekt Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Zadanie finansowane jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Chrzest 966”. Partnerem zadania jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Projekt ma na celu zaprezentowanie wiedzy o początkach państwa polskiego poprzez przedstawienie prac archeologicznych, które miały miejsce w ramach projektu tzw. „badań milenijnych”. Ponadto realizacja projektu ma za zadanie popularyzację w świadomości społecznej dziedzictwa kulturowego – archeologicznego, które zostało odkryte dzięki wspomnianym pracą badawczym.

W realizację projektu zaangażowani są młodzi naukowcy, którzy dopiero ukończyli swoją edukację na uniwersytecie – Katarzyna Zdeb i Paulina Potocka oraz osoby wciąż studiujące, Konrad Szostek i Wojciech Głuchowski. Jedni i drudzy pracują nad pozyskaniem opublikowanych wyników badań wykopaliskowych. Wyzwanie stanowiła również kwerenda archiwalna, dzięki której udało się dotrzeć do zapisków z czasów realizacji prac wykopaliskowych. Jednak najciekawszą częścią projektu są spotkania z wybitnymi archeologami, którzy zgodzili się opowiedzieć o swoich badaniach lub o miejscach dobrze im znanych, pomimo iż sami nie brali bezpośredniego udziału w projekcie milenijnym. Oprócz archeologów do projektu został zaangażowany grafik komputerowy, Małgorzata Batsch. Dba ona o stronę techniczną i estetyczną prezentowanych efektów pracy zespołu.

Całość projektu realizowana jest pod egidą Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Z ramienia stowarzyszenia projekt kierowany jest przez Hannę Pilcicką – Ciurę – prezes oraz Katarzynę Zdeb – sekretarz organizacji.

Podczas trwania projektu twórcy postarają się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Co wniosły badania milenijne do wiedzy o początkach państwa polskiego?; Jak zmieniła się polska archeologia dzięki tym badaniom? Czy wyniki uzyskane podczas trwania prac dalej mają wpływ na współczesną archeologię i stawiane przez naukowców pytania badawcze?

W trakcie realizacji projektu ukażą się trzy filmy będące wynikiem przeprowadzanych z archeologami rozmów. Zwieńczeniem będzie wydanie książki w formie elektronicznej – zbioru wywiadów wraz z pozyskanym materiałem ilustracyjnym.

Projekt będzie realizowany od 28 marca do 30 listopada 2016 r.

"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie - plakat
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie – plakat
"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - na zdjęciu prof. Bogusław Gediga - wywiad przeprowadziła Katarzyna Zdeb
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – na zdjęciu prof. Bogusław Gediga – wywiad przeprowadziła Katarzyna Zdeb
"Chrzest Polski w źródłach archeologicznych" - na zdjęciu prof. Młynarska-Kaletynowa - wywiad przeprowadził Konrad Szostek
„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – na zdjęciu prof. Młynarska-Kaletynowa – wywiad przeprowadził Konrad Szostek

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966:

Program dotacyjny Chrzest966 - logotyp [1]

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie [2].

Logo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich [2]

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/chrzest-polski-zrodlach-archeologicznych/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2016/03/nck_chrzest_dofinansowano-01.jpg

[2] Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie: http://www.snapwarszawa.pl/wordpress/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/