- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Joanna Staniś-Rzepka: „Być jak robaczek świętojański, czyli co to znaczy być światłem dla świata” – scenariusz katechezy dla klas I–III szkoły podstawowej

Joanna Staniś-Rzepka: Być jak robaczek świętojański, czyli co to znaczy być światłem dla świata – scenariusz katechezy dla klas I–III szkoły podstawowej

Tekst jest fragmentem publikacji Znak krzyża i światło świata. Scenariusze katechez o chrzcie świętym dla przedszkoli i szkół średnich, tom I/2014. Wydawnictwo Święty Wojciech 2014.

[embeddoc url=”http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/10/O_Chrzcie_I__2014_08_01__DRUK__Wybr_str_300dpi_.pdf”]

Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości Wydawnictwa Święty Wojciech.

SW_logo1- mn [1]