25 lipca 2016 r. Balet Dworski Cracovia Danza zaprasza na widowisko „Kiedy Polska była chrzczona”. Jest to spektakl ilustrujący tańcem i pantomimą pojawienie się form ceremoniału i etykiety kultury zachodniej na słowiańskim dworze Mieszka I.

W przedstawieniu zaistnieją elementy obrzędów starosłowiańskich nawiązujące do nocy kupały, inspirowane opisami z kronik Jana Długosza. Wśród tańczących w noc sobótkową znajdować się będą dawne słowiańskie bóstwa, których wygląd wzorowany będzie na projektach Zofii Stryjeńskiej.

W kontraście do żywiołowego, spontanicznego świata Słowian pojawią się dworzanie przybyli wraz z księżniczką Dobrawą z Pragi, reprezentujący cywilizację zachodu tańcząc w sposób hierarchiczny i sformalizowany ceremonialne tańce dworskie w stylu francuskim.

Wraz z przyjęciem wiary chrześcijańskiej z dworu praskiego Polska wkracza również w inny świat kultury tanecznej, jednocześnie stając się ważnym elementem w budowaniu tradycji baletów charakterystycznych.

Spektakl odbędzie się o godz. 21.00 na krakowskim rynku.

Wstęp wolny.

 

"Kiedy Polska była chrzczona" - spektakl tańca i pantomimy Baletu Dworskiego Cracovia Danza - plakat [1]
„Kiedy Polska była chrzczona” – spektakl tańca i pantomimy Baletu Dworskiego Cracovia Danza – plakat

 

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966.

Program dotacyjny Chrzest966 - logotyp [2]

Szczegóły na stronie internetowej Baletu Dworskiego Cracovia Danza [3].