Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
Konferencja naukowa pt. "Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich" w Przemyślu - Chrzest966

Konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich” w Przemyślu

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich”.

Konferencja organizowana jest przez Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie.

Celem konferencji jest omówienie wyników dotychczasowych badań, a także uwypuklenie doniosłości omawianej problematyki związanej z bogatymi dziejami Kościoła.

Konferencja rozpocznie się w Przemyślu w siedzibie Archiwum Państwowego. Jej obrady w dniu następnym przeniesione zostaną do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a zakończenie konferencji będzie miało miejsce 10 czerwca 2016 r. we Lwowie.

Patronat Honorowy konferencji objęli: Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Projekt wsparty przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Konferencja naukowa pt. "Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich" w Przemyślu - plakat
Konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich” w Przemyślu – plakat

OBRADY W PRZEMYŚLU

8 czerwca 2016 r. (środa, Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4)
10.00 – 10.20
Powitanie gości i otwarcie konferencji – mgr Anna Nowak (Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu)
10.20 – 11.00
Wystąpienia wprowadzające
11.00 – 11.20
Geneza unii brzeskiej – dr hab. prof. KUL Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Sesja 1 – Eparchia przemyska w okresie sporów prawosławno-unickich

11.20 – 11.40
Świeckie organizacje w diecezji przemyskiej w XVI – początek XVII w. – bractwa stauropigialne czy biskupie? – prof. Leonid Tymoszenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
11.40 – 12.00
Unia w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1596-1691 – dr Jacek Krochmal (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)
12.00 – 12.20
Stosunki wyznaniowe w okresie nuncjatury Pietro Vidoniego (1652-1660) w świetle dokumentów z Archivio Segreto Vaticano – Katarzyna Wiszowata-Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
Sesja 2 – Umacnianie Unii Brzeskiej w eparchii przemyskiej
12.40 – 13.00
Rola Bazylianów w umacnianiu unii kościelnej w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku – dr hab. prof. UR Beata Lorens (Uniwersytet Rzeszowski)
13.00 – 13.20
Nieznane dokumenty bractw cerkiewnych w eparchii przemyskiej (XVI-XVIII w.) – dr Bohdan Łazorak (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
13.20 – 13.40
Wpływ unii na duchową formację zakonu bazylianów w eparchii przemyskiej (1739-1780) – dr Jurij Stecyk (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
13.40 – 14.00
Przemyska eparchia obrządku wschodniego jako Slavia Unita: rządy biskupów Onufrego Szumlańskiego (1746-1762) i Atanazego Szeptyckiego (1762-1779) – prof. dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)

14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Lunch

Sesja 3 – Unia w źródłach archiwalnych
15.30 – 15.50
Możliwości i ograniczenie badania duchowieństwa unickiego, jako grupy społecznej na podstawie źródeł archiwalnych i bibliotecznych – prof. dr hab. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
15.50 – 16.10
Materiały do dziejów Kościołów Wschodnich – kolekcje archiwaliów-poloników z Sankt Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk – dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
16.10 – 16.30 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad
16.30 Uroczyste otwarcie wystawy archiwalnej pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu”
9 czerwca 2016 r. (czwartek, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Książąt Lubomirskich 6)

Sesja 4 – Religijne, polityczne i kulturowe następstwa wprowadzenia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej
10.00 – 10.20
Społeczna recepcja unii na terenie eparchii przemyskiej (XVIII w – do połowy XIX w.) – prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu)
10.20 – 10.40
Postawa łacińskiego biskupa przemyskiego Antoniego Gołaszewskiego (1768-1824) wobec problemu zmiany obrządku – ks. dr Tadeusz Śliwa (Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu)
10.40 – 11.00
Greckokatolicka parafia w Izdebkach w latach 1670-1945 jako owoc zawarcia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej – ks. dr Jan Rogula (Szkoła Podstawowa w Reczpolu)
11.00 – 11.20
Pochodzenie społeczne duchowieństwa unickiego eparchii przemyskiej w okresie przedrozbiorowym – Paweł Romanik
11.20 – 11.40
Autonomia Kościoła greckokatolickiego w ujęciu ks. Pawła Szymańskiego (1782-1852) – ks. dr Piotr Siwicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II).
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
Sesja 5 – Religijne, polityczne i kulturowe następstwa wprowadzenia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej
12.00 – 12.20
Eparchia przemyska pod berłem Habsburgów – ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
12.20 – 12.40
Kościół greckokatolicki, a ukraiński ruch narodowy w XIX w. – dr Anna Krochmal (NDAP)

12.40 – 13.00
Myśl społeczno-polityczna biskupa Jozafata Kocyłowskiego (1917-1947) – dr Maciej Strutyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
13.00 – 13.20
Biskup Grzegorz Łakota (1926-1950) jako historyk Kościoła i hierarcha katolicki – dr Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, PWSW
w Przemyślu)
13.20 – 13.40 – Dyskusja
13.40 – 14.40 – Lunch

Sesja 6 – Sztuka cerkiewna
14.40 – 15.00
Stan techniczny cerkwi unickiej nad Sanem i Bugiem w XVIII wieku według opisów w aktach wizytacji parafii – dr Anna Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
15.00 – 15.20
Przemiany w wyposażeniu cerkiewnym Rzeczypospolitej w 2 połowie XVIII w. i 1 połowie XIX w. – wybrane przykłady – Paweł Sygowski (Lublin)
15.20 – 15.40
Dekanat biecki i muszyński eparchii przemyskiej – rozkwit sztuki cerkiewnej w epoce przedrozbiorowej – Zofia Szanter (Warszawa)
15.40 – 16.30 Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
17:00 – 18.30 Zwiedzanie przemyskich kościołów archikatedralnych obu obrządków
19.00 – Uroczysta kolacja

OBRADY WE LWOWIE
10 czerwca 2016 r. (piątek, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy
we Lwowie, pl. Soborny 3-a)
7.00
Wyjazd z Przemyśla do Lwowa
10.00 – 12.00

  • Uroczyste otwarcie konferencji w siedzibie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
  • Andrzej Szeptycki – twórca i organizator działalności metropolitalnego Archiwum Historycznego Unii – Oksana Hajowa, kierownik działu religioznawstwa Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
  • Żeńskie klasztory unickiej diecezji przemyskiej (XVII-XVIII w.) – dr Olech Duch, docent Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka
  • Prezentacja dokumentu unii brzeskiej z 1596 r.
  • Prezentacja dokumentów archiwalnych do dziejów unii z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

12.00 – 14.30 Zwiedzanie Biblioteki im. Iwana Franki we Lwowie
14.30 – 16.30 Spacer po lwowskim rynku i lunch
17.00 – Spektakl w Teatrze Polskim we Lwowie i spotkanie z aktorami
21.00 – Powrót do Przemyśla

Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich” w Przemyślu

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich”.

Konferencja organizowana jest przez Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie.

Celem konferencji jest omówienie wyników dotychczasowych badań, a także uwypuklenie doniosłości omawianej problematyki związanej z bogatymi dziejami Kościoła.

Konferencja rozpocznie się w Przemyślu w siedzibie Archiwum Państwowego. Jej obrady w dniu następnym przeniesione zostaną do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a zakończenie konferencji będzie miało miejsce 10 czerwca 2016 r. we Lwowie.

Patronat Honorowy konferencji objęli: Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Projekt wsparty przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Konferencja naukowa pt. "Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich" w Przemyślu - plakat [1]
Konferencja naukowa pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich” w Przemyślu – plakat

OBRADY W PRZEMYŚLU

8 czerwca 2016 r. (środa, Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4)
10.00 – 10.20
Powitanie gości i otwarcie konferencji – mgr Anna Nowak (Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu)
10.20 – 11.00
Wystąpienia wprowadzające
11.00 – 11.20
Geneza unii brzeskiej – dr hab. prof. KUL Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Sesja 1 – Eparchia przemyska w okresie sporów prawosławno-unickich

11.20 – 11.40
Świeckie organizacje w diecezji przemyskiej w XVI – początek XVII w. – bractwa stauropigialne czy biskupie? – prof. Leonid Tymoszenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
11.40 – 12.00
Unia w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1596-1691 – dr Jacek Krochmal (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)
12.00 – 12.20
Stosunki wyznaniowe w okresie nuncjatury Pietro Vidoniego (1652-1660) w świetle dokumentów z Archivio Segreto Vaticano – Katarzyna Wiszowata-Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
Sesja 2 – Umacnianie Unii Brzeskiej w eparchii przemyskiej
12.40 – 13.00
Rola Bazylianów w umacnianiu unii kościelnej w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku – dr hab. prof. UR Beata Lorens (Uniwersytet Rzeszowski)
13.00 – 13.20
Nieznane dokumenty bractw cerkiewnych w eparchii przemyskiej (XVI-XVIII w.) – dr Bohdan Łazorak (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
13.20 – 13.40
Wpływ unii na duchową formację zakonu bazylianów w eparchii przemyskiej (1739-1780) – dr Jurij Stecyk (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
13.40 – 14.00
Przemyska eparchia obrządku wschodniego jako Slavia Unita: rządy biskupów Onufrego Szumlańskiego (1746-1762) i Atanazego Szeptyckiego (1762-1779) – prof. dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)

14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Lunch

Sesja 3 – Unia w źródłach archiwalnych
15.30 – 15.50
Możliwości i ograniczenie badania duchowieństwa unickiego, jako grupy społecznej na podstawie źródeł archiwalnych i bibliotecznych – prof. dr hab. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
15.50 – 16.10
Materiały do dziejów Kościołów Wschodnich – kolekcje archiwaliów-poloników z Sankt Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk – dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
16.10 – 16.30 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad
16.30 Uroczyste otwarcie wystawy archiwalnej pt. „Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu”
9 czerwca 2016 r. (czwartek, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Książąt Lubomirskich 6)

Sesja 4 – Religijne, polityczne i kulturowe następstwa wprowadzenia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej
10.00 – 10.20
Społeczna recepcja unii na terenie eparchii przemyskiej (XVIII w – do połowy XIX w.) – prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu)
10.20 – 10.40
Postawa łacińskiego biskupa przemyskiego Antoniego Gołaszewskiego (1768-1824) wobec problemu zmiany obrządku – ks. dr Tadeusz Śliwa (Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu)
10.40 – 11.00
Greckokatolicka parafia w Izdebkach w latach 1670-1945 jako owoc zawarcia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej – ks. dr Jan Rogula (Szkoła Podstawowa w Reczpolu)
11.00 – 11.20
Pochodzenie społeczne duchowieństwa unickiego eparchii przemyskiej w okresie przedrozbiorowym – Paweł Romanik
11.20 – 11.40
Autonomia Kościoła greckokatolickiego w ujęciu ks. Pawła Szymańskiego (1782-1852) – ks. dr Piotr Siwicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II).
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
Sesja 5 – Religijne, polityczne i kulturowe następstwa wprowadzenia unii brzeskiej w eparchii przemyskiej
12.00 – 12.20
Eparchia przemyska pod berłem Habsburgów – ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
12.20 – 12.40
Kościół greckokatolicki, a ukraiński ruch narodowy w XIX w. – dr Anna Krochmal (NDAP)

12.40 – 13.00
Myśl społeczno-polityczna biskupa Jozafata Kocyłowskiego (1917-1947) – dr Maciej Strutyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
13.00 – 13.20
Biskup Grzegorz Łakota (1926-1950) jako historyk Kościoła i hierarcha katolicki – dr Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, PWSW
w Przemyślu)
13.20 – 13.40 – Dyskusja
13.40 – 14.40 – Lunch

Sesja 6 – Sztuka cerkiewna
14.40 – 15.00
Stan techniczny cerkwi unickiej nad Sanem i Bugiem w XVIII wieku według opisów w aktach wizytacji parafii – dr Anna Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
15.00 – 15.20
Przemiany w wyposażeniu cerkiewnym Rzeczypospolitej w 2 połowie XVIII w. i 1 połowie XIX w. – wybrane przykłady – Paweł Sygowski (Lublin)
15.20 – 15.40
Dekanat biecki i muszyński eparchii przemyskiej – rozkwit sztuki cerkiewnej w epoce przedrozbiorowej – Zofia Szanter (Warszawa)
15.40 – 16.30 Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
17:00 – 18.30 Zwiedzanie przemyskich kościołów archikatedralnych obu obrządków
19.00 – Uroczysta kolacja

OBRADY WE LWOWIE
10 czerwca 2016 r. (piątek, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy
we Lwowie, pl. Soborny 3-a)
7.00
Wyjazd z Przemyśla do Lwowa
10.00 – 12.00

  • Uroczyste otwarcie konferencji w siedzibie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
  • Andrzej Szeptycki – twórca i organizator działalności metropolitalnego Archiwum Historycznego Unii – Oksana Hajowa, kierownik działu religioznawstwa Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
  • Żeńskie klasztory unickiej diecezji przemyskiej (XVII-XVIII w.) – dr Olech Duch, docent Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka
  • Prezentacja dokumentu unii brzeskiej z 1596 r.
  • Prezentacja dokumentów archiwalnych do dziejów unii z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

12.00 – 14.30 Zwiedzanie Biblioteki im. Iwana Franki we Lwowie
14.30 – 16.30 Spacer po lwowskim rynku i lunch
17.00 – Spektakl w Teatrze Polskim we Lwowie i spotkanie z aktorami
21.00 – Powrót do Przemyśla

Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu [2].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/konferencja-naukowa-pt-unia-brzeska-i-jej-konsekwencje-w-swietle-zrodel-archiwalnych-polskich-i-ukrainskich-w-przemyslu/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2016/05/unia-afisz-pion.jpg

[2] Archiwum Państwowego w Przemyślu: http://www.przemysl.ap.gov.pl

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/