Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do twórczego zinterpretowania tekstów znanych polskich kronikarzy opisujących początki polskiej państwowości w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora to 5 marca 2016 r.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Przewiduje się także wyróżnienia rzeczowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:http://mok.gniezno.pl/?p=1575 [1]

Więcej informacji na stronach www: Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie [2]oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej [3].