- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Krakow2016.film – film interaktywny Światowe Dni Młodzieży 2016

Krakow2016.film to interaktywny dokument portretujący uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dwadzieścioro osób za pomocą telefonów komórkowych rejestruje swoje przygotowania i podróż, opowiada o osobistych przeżyciach i drodze duchowej prowadzącej do wspólnego spotkania. Dodatkowo ekipa filmowa rejestruje wydarzenia towarzyszące ŚDM, które odbywają się w Łodzi i Krakowie.

Eksperymentalny filmowy dokument nie ma linearnej narracji. Dzięki systemowi nawigacji widz może samodzielnie decydować, który z epizodów zobaczyć, a który pominąć.

Interaktywny film można zobaczyć pod adresem www.krakow2016.film [1].

Krokow2016.film - film interaktywny Światowe Dni Młodzieży 2016 [2]
Krokow2016.film – film interaktywny Światowe Dni Młodzieży 2016

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Twórców Filmu i Sztuk Wizualnych Ars Visa które jest beneficjentem programu dotacyjnego NCK dotyczącego dofinansowania zadania w ramach Chrzest966 promesa 2016.

Program dotacyjny Chrzest966 - logotyp [3]

Szczegóły Stowarzyszenie Twórców Filmu i Sztuk Wizualnych Ars Visa [4].