„Letnie o Piastach bajanie…” to cykl wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych przybliżających historię i kulturę państwa Piastów.

Niedzielny piknik historyczno-rekreacyjny ukaże życie codzienne, kulturę materialną oraz duchową wczesnego średniowiecza, poprzez zaludnienie osady edukacyjnej odtwórcami wczesnośredniowiecznego rzemiosła oraz atrakcyjną inscenizację ukazującą epizody z historią dynastii Piastów zapisane w średniowiecznych kronikach.

Widowisko, które odbędzie się 17 lipca 2016 r. w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu nawiązywać będzie do okoliczności przyjęcia chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 14:00 – 20:00.

"Letnie o Piastach bajanie..." - wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu - plakat [1]
„Letnie o Piastach bajanie…” – wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu – plakat

Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [2].