- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

„Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”: konferencja naukowa – Gniezno

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przedsięwzięło wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Gnieźnie organizację czterech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce chrystianizacji Europy w tym również ziem polskich.

11-12 czerwca 2013 r. kontynuowano cykl konferencyjny organizując spotkanie naukowców omawiających problem Liturgii i teologii chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych. Materiały pokonferencyjne ukażą się w końcu 2015 roku.

[embeddoc url=”http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/11/2-Teologia-i-liturgia-chrztu-od-starożytności-po-czasy-nowożytne-w-druku.pdf”]

O pozostałych konferencjach można przeczytaćtutaj [1].

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [2].

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy