- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Marek Adamik: grafika „Bitwa”

Grafika została przygotowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury z okazji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski:

Logotyo Narodowego Centrum Kultury [1]

1050. Rocznica Chrztu Polski - logotyp podstawowy [2]