- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Maria Brzostowska: „Znaczenie chrztu Polski dla rodzącego się państwa Piastów” – scenariusz katechezy dla szkół ponadgimnazjalnych

Maria Brzostowska: „Znaczenie chrztu Polski dla rodzącego się państwa Piastów” – scenariusz katechezy dla szkół ponadgimnazjalnych

Tekst jest fragmentem publikacji Chrzest Polski początkiem nowego życia narodu. Scenariusze katechez o chrzcie świętym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tom II/2015. Wydawnictwo Święty Wojciech 2015.

[embeddoc url=”http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/10/O_Chrzcie_III__2015_07_30__DRUK__Wybr_str_300dpi_.pdf”]

Tekst został udostępniony dzięki uprzejmości Wydawnictwa Święty Wojciech.

SW_logo1- mn [1]