Konferencja jest organizowana w szczególnym czasie dla narodu polskiego, którym jest 1050. Rocznica Chrztu Polski. Ten jubileusz wyznacza cel naukowej refleksji podejmowanej w ramach niniejszej konferencji.

Refleksja naukowa będzie realizowana na trzech płaszczyznach tematycznych, co pozwoli na lepsze zrozumienie znaczenia tego wydarzenia w duchu wiary. Organizatorzy pragną, by 1050. Rocznica Chrztu Polski nie ograniczyła się jedynie do wspominania historycznych wydarzeń, lecz aby pomogła ludziom w wypełnianiu ich chrześcijańskiego powołania.

Z tego powodu uczestnicy konferencji zastanowią się nad tajemnicą sakramentu Chrztu Świętego, a tym samym odkrywaniem piękna łaski i daru, którym Bóg obdarował człowieka, nowego życia w Chrystusie, które otrzymał oraz jednocześnie, aby wzbudzić poczucie wezwania go do dawania świadectwa wiary.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski „Chrzest święty – dar i wyzwanie” jest Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji o konferencji na stronie: Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu [1].