Publikacja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” pt. „Na wyspie Ostrów przy której dziś jest Poznań…” autorstwa prof. Hanny Kóčki-Krenz to album nawiązujący do jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Książka prezentuje najnowsze odkrycia naukowe w albumowym wydaniu. Wydanie ilustrowane jest serią zabytków związanych z pierwszym na ziemiach polskich założeniem pałacowo-sakralnym, ukazujące potęgę grodu poznańskiego w czasach pierwszych Piastów.

Publikacja zachęca do poznawania najstarszej historii Polski poprzez kontakt z jej reliktami odkrytymi i prezentowanymi w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu.

Publikacja jest dostępna w sprzedaży w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej.

Wnętrze publikacji 'Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań..." [1]
Wnętrze publikacji ‚Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań…”

 

Wnętrze publikacji 'Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań..." [2]
Wnętrze publikacji ‚Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań…”

 

Wnętrze publikacji 'Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań..." [3]
Wnętrze publikacji ‚Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań…”

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [4] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”. [5]