- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Numer kwartalnika „Karta” poświęcony Milenium 1966

25 lipca 2016 r. ukazał się 88 numer kwartalnika historycznego „Karta”, w którym głównym tematem jest Milenium 1966.

W numerze, w bogato ilustrowanym bloku tematycznym, znajduje się przybliżenie programu Wielkiej Nowenny kardynała Stefana Wyszyńskiego w wyborze tekstów samego Prymasa z lat 1955–66 oraz przebieg obchodów roku 1966 na podstawie ówczesnych zapisów z dzienników intelektualistów, a także podsumowanie historyczne prof. Andrzeja Friszke.

Redaktor naczelny, Zbigniew Gluza we wstępie do numeru pisze:

Stefan Wyszyński – mówiąc we wrześniu 1957 do warszawskich księży: «Jak Polska się uchrześcijani, stanie się tak wielką siłą moralną, że komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak się brać do komunizmu» – zapowiadał inicjowany wtedy proces. […] Nie chodziło o głęboką ewangelizację, lecz o najprostszy wybór: po której stronie?”

 

Okładka 88 numeru kwartalnika "Karta" poświęconego Milenium 1966.
Okładka 88 numeru kwartalnika „Karta” poświęconego Milenium 1966.

 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Ośrodka KARTA [1].