- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., które odbędą się 10 czerwca 2016 r.

W programie:

 

Wystawa pt. „Kościół Ziem Zachodnich – Gorzów w epoce Milenium Chrztu Polski” zorganizowana została z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski [1]. Prezentuje ona losy Kościoła gorzowskiego od momentu utworzenia tu stolicy administracji apostolskiej w 1945 r. Na 40 planszach zaprezentowano ponad 450 dokumentów i fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwów najstarszych gorzowskich parafii, bibliotek i stowarzyszeń, ale też pochodzące ze zbiorów prywatnych. Kulminacyjnym elementem wystawy są wydarzenia Roku Milenium, w tym centralne obchody Milenium Chrztu Polski w Gorzowie z udziałem najwyższych hierarchów i tysięcy wiernych. Ukazane zostały także świeckie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Następnie odbędzie się promocja książki pt. Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich [2] zawierającej materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie i ks. dr hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza 9 grudnia 2015. Wygłoszonych zostało wówczas 6 referatów, w których poruszono ogólny kontekst ukazania się orędzia (prof. Czesław Osękowski), jego gorzowskie akcenty związane z udziałem w pracach nad orędziem biskupa Jerzego Stroby (ks. biskup Paweł Socha i dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz), gorzowskie skutki (dr hab. Dariusz A. Rymar) oraz archiwalia dotyczące tej tematyki (dr hab. Robert Kufel i dr Zbigniew Stanuch).

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. przyłącza się także do Nocnego Szlaku Kulturalnego. W godzinach 19:00 – 24:00 będzie możliwość obejrzenia wystawy, uzyskania porad dotyczących prowadzenia badań genealogicznych, tworzenia archiwów rodzinnych i przechowywania dokumentów, zapoznania z historią, działalnością archiwum, a także z jego zasobem, w tym audiowizualnym. Każdy będzie mógł wziąć udział w konkursie historycznym, a także spróbować odczytać historyczne dokumenty.

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim - plakat informacyjny [3]
Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim – plakat informacyjny

Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim [4].

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim - logo [5]