7 marca 2016 r. w Auli Muzycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska Konferencja Naukowa „1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna”.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00.

W przerwie, o godz. 11.45 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kard. Kazimierza Nycza, ks. prof. Zdzisława Kijasa, dr hab. Pawła Skibińskiego oraz dr Ewy K.Czaczkowskiej.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program konferencji jest dostępny na stronie UKSW [1].