- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bądźcie wierni łasce chrztu świętego. Jubileusz Chrztu Polski 966- 2016”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny został zorganizowany przez Zespół Szkól Specjalnych nr 102 w Poznaniu przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Konkurs ma na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży o ważnej rocznicy chrztu Polski oraz o ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju poprzez twórczość plastyczną.

Zamierzeniem konkursu jest również wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.

Poprzez konkurs organizatorzy chcą rozwijać kształcenie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Ogłoszenie wyników, wernisaż i wystawa prac odbędą się 14 września 2016 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu o godzinie 12.00.

Na laureatów i gości czeka wiele niespodzianek.

Szczegóły na stronie Zespołu Szkól Specjalnych nr 102 w Poznaniu [1].