Ostrów Lednicki, fot. W. Rączkowski [1]
Ostrów Lednicki, fot. W. Rączkowski

 

Ruiny palatium z kaplicą (lata 60-te X w.), fot. W. Rączkowski [2]
Ruiny palatium z kaplicą (lata 60-te X w.), fot. W. Rączkowski

 

Kaplica pałacowa na Ostrowie Lednickim, fot. M. Jóźwikowska [3]
Kaplica pałacowa na Ostrowie Lednickim, fot. M. Jóźwikowska

 

Plan palatium z kaplicą i lokalizacja basenów [4]
Plan palatium z kaplicą i lokalizacja basenów

 

Basen południowy stan z 1988, fot. M. Jóźwikowska [5]
Basen południowy stan z 1988, fot. M. Jóźwikowska

 

Wschodni fragment basenu południowego stan z 2015 r., fot. M. Jóźwikowska [6]
Wschodni fragment basenu południowego stan z 2015 r., fot. M. Jóźwikowska

 

Rekonstrukcja rysunkowa rozmieszczenia basenów [7]
Rekonstrukcja rysunkowa rozmieszczenia basenów

 

Kopia basenu południowego wykorzystywana w milenijnych zajęciach edukacyjnych, fot. J. Dzionek [8]
Kopia basenu południowego wykorzystywana w milenijnych zajęciach edukacyjnych, fot. J. Dzionek

 

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [9].

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy