Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
Płyta edukacyjna: „Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół” - Chrzest966

Płyta edukacyjna: „Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół”

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu zachęca do zapoznania się i pobrania materiałów edukacyjnych zawartych na płycie „Kultura chrześcijańska w dziejach narodu.

Materiały edukacyjne dla szkół”, która powstała w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”, realizowanego przez archiwum przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Inicjatywa została objęta patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Opolu.

Idea, jaka przyświecała opracowaniu materiałów archiwalnych, które pochodzą z naszego zasobu, wiązała się z pragnieniem ich udostępniania, aby służyły nauczaniu i poznawaniu historii, szczególnie w aspekcie uwypuklenia roli kultury chrześcijańskiej w dziejach naszego narodu. Przy wyborze źródeł uwzględniono wszakże założenie, że będą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele w całym kraju.

Opracowane materiały przeznaczone są do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Naszą intencją jest, aby mogły one stanowić pomoc i inspirację dla Państwa w przygotowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości Waszych uczniów, poprzez dokonanie selekcji proponowanych przez nas zadań i źródeł lub skorzystanie z całości materiału.

okładka

Materiały do pobrania na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Opolu.

Płyta edukacyjna: „Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół”

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu zachęca do zapoznania się i pobrania materiałów edukacyjnych zawartych na płycie „Kultura chrześcijańska w dziejach narodu.

Materiały edukacyjne dla szkół”, która powstała w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”, realizowanego przez archiwum przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Inicjatywa została objęta patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Opolu.

Idea, jaka przyświecała opracowaniu materiałów archiwalnych, które pochodzą z naszego zasobu, wiązała się z pragnieniem ich udostępniania, aby służyły nauczaniu i poznawaniu historii, szczególnie w aspekcie uwypuklenia roli kultury chrześcijańskiej w dziejach naszego narodu. Przy wyborze źródeł uwzględniono wszakże założenie, że będą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele w całym kraju.

Opracowane materiały przeznaczone są do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Naszą intencją jest, aby mogły one stanowić pomoc i inspirację dla Państwa w przygotowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości Waszych uczniów, poprzez dokonanie selekcji proponowanych przez nas zadań i źródeł lub skorzystanie z całości materiału.

okładka

Materiały do pobrania na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Opolu [1].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/plyta-edukacyjna-kultura-chrzescijanska-dziejach-narodu/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Archiwum Państwowego w Opolu: http://opole.ap.gov.pl/misja/edukacja.html

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/