Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Pokolenie 966 – świt wielkich przemian" - wystawa w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci" w Poznaniu - Chrzest966

„Pokolenie 966 – świt wielkich przemian” – wystawa w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu

Nowa wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, tworzona w ramach programu dotacyjnego MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez NCK.

Działania Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Rezerwatu Archeologicznego Genius loci skoncentrowane zostaną na ukazaniu kultury, architektury, sztuki i ludzi czasów końca X wieku. Wszystkie planowane wydarzenia odbędą się pod wspólnym tytułem Tempora Christiana.

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany jakich areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw i uznanie wśród współczesnych mieszkańców miasta. W kontekście tych wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy czy pierwszego biskupa – Jordana i jego następców.

Archeologia jednak pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą słynni kronikarze. Kim byli ludzie pochowani na cmentarzu pobliskiej Śródki, a których pracy, wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu gród poznański zawdzięcza potęgę i rozwój? Bezimienni bohaterowie czasów, w których zmieniało się wszystko wokół, a wiara chrześcijańska otwierała przed mieszkańcami tych ziem drogę ku nowym horyzontom duchowości i kultury europejskiej.

Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, dostarczyły wielu bezcennych zabytków, składających się na wyposażenie grobów. Tworzą one obraz kultury materialnej czasów, w których na ziemie polskie wkraczało chrześcijaństwo. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w grodzie Poznana. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy, po tysiącu latach spojrzenie w oczy pokoleniu czasów Mieszka.

Wystawa ma na celu uzmysłowienie współczesnemu odbiorcy głęboko ludzkiej bliskości z osobami żyjącymi na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w przełomowym okresie dziejów – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich, ich codzienności i ewolucji dotychczasowego świata.

Ekspozycja jest oparta na:

  • zabytkach archeologicznych,
  • prezentacji typu mapping,
  • 5 hologramach przedstawiających zrekonstruowane twarze wczesnośredniowiecznych poznaniaków – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich,
  • film popularnonaukowy o najnowszych ustaleniach naukowych (archeologia , antropologia, dendrochronologia) pozwalających na gromadzeniu wiedzy o najstarszych etapach powstawania państwa polskiego i korzeni chrześcijaństwa.

 

KINO 3D - Zwiedzanie rezerwatu "Genius loci". Fot. Katerina Zisopulu-Bleja
KINO 3D – Zwiedzanie rezerwatu „Genius loci”. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

 

"Pokolenie 966 - świt wielkich przemian" - wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci" w Poznaniu - hologram.
„Pokolenie 966 – świt wielkich przemian” – wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu – hologram.

 

Pokolenie 966 - wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci" w Poznaniu. Mieszkańcy grodu poznańskiego.
Pokolenie 966 – wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu. Mieszkańcy grodu poznańskiego.

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”.

„Pokolenie 966 – świt wielkich przemian” – wystawa w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu

Nowa wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, tworzona w ramach programu dotacyjnego MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez NCK.

Działania Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Rezerwatu Archeologicznego Genius loci skoncentrowane zostaną na ukazaniu kultury, architektury, sztuki i ludzi czasów końca X wieku. Wszystkie planowane wydarzenia odbędą się pod wspólnym tytułem Tempora Christiana.

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany jakich areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw i uznanie wśród współczesnych mieszkańców miasta. W kontekście tych wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy czy pierwszego biskupa – Jordana i jego następców.

Archeologia jednak pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą słynni kronikarze. Kim byli ludzie pochowani na cmentarzu pobliskiej Śródki, a których pracy, wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu gród poznański zawdzięcza potęgę i rozwój? Bezimienni bohaterowie czasów, w których zmieniało się wszystko wokół, a wiara chrześcijańska otwierała przed mieszkańcami tych ziem drogę ku nowym horyzontom duchowości i kultury europejskiej.

Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, dostarczyły wielu bezcennych zabytków, składających się na wyposażenie grobów. Tworzą one obraz kultury materialnej czasów, w których na ziemie polskie wkraczało chrześcijaństwo. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w grodzie Poznana. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy, po tysiącu latach spojrzenie w oczy pokoleniu czasów Mieszka.

Wystawa ma na celu uzmysłowienie współczesnemu odbiorcy głęboko ludzkiej bliskości z osobami żyjącymi na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w przełomowym okresie dziejów – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich, ich codzienności i ewolucji dotychczasowego świata.

Ekspozycja jest oparta na:

  • zabytkach archeologicznych,
  • prezentacji typu mapping,
  • 5 hologramach przedstawiających zrekonstruowane twarze wczesnośredniowiecznych poznaniaków – pierwszych chrześcijan na ziemiach polskich,
  • film popularnonaukowy o najnowszych ustaleniach naukowych (archeologia , antropologia, dendrochronologia) pozwalających na gromadzeniu wiedzy o najstarszych etapach powstawania państwa polskiego i korzeni chrześcijaństwa.

 

KINO 3D - Zwiedzanie rezerwatu "Genius loci". Fot. Katerina Zisopulu-Bleja [1]
KINO 3D – Zwiedzanie rezerwatu „Genius loci”. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

 

"Pokolenie 966 - świt wielkich przemian" - wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci" w Poznaniu - hologram. [2]
„Pokolenie 966 – świt wielkich przemian” – wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu – hologram.

 

Pokolenie 966 - wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci" w Poznaniu. Mieszkańcy grodu poznańskiego. [3]
Pokolenie 966 – wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu. Mieszkańcy grodu poznańskiego.

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [4] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” [5].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/pokolenie-966-swit-wielkich-przemian-wystawa-czasowa-w-muzeum-archeologicznym-w-poznaniu/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/KINO_3D_zwiedzanie-rezerwatu-Genius-loci.jpg

[2] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/nowa-wystawa-stala_hologram.jpg

[3] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/mieszkancy-grodu-poznanskiego.jpg

[4] Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: http://www.muzarp.poznan.pl/

[5] Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”: http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/