Promocja wydawnictwa pokonferencyjnego pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele?”

9 grudnia 2015 r. w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja dotycząca 50. rocznicy wystosowania listu biskupów polskich do niemieckich.

Na konferencji zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i księdza dr hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza 9 grudnia 2015 r. wygłoszono 6 referatów, w których poruszono ogólny kontekst ukazania się orędzia (prof. Czesław Osękowski), jego gorzowskie akcenty związane z udziałem w pracach nad orędziem biskupa Jerzego Stroby (ks. biskup Paweł Socha i dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz), gorzowskie skutki (dr hab. Dariusz A. Rymar) oraz archiwalia dotyczące tej tematyki (dr hab. Robert Kufel i dr Zbigniew Stanuch).

Na podstawie materiału zgromadzonego podczas tej konferencji zostanie wydane wydawnictwo pokonferencyjne pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele?”, którego premiera odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim 10 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na stroniewww.gorzow.ap.gov.pl.

Promocja wydawnictwa pokonferencyjnego pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele?”

9 grudnia 2015 r. w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja dotycząca 50. rocznicy wystosowania listu biskupów polskich do niemieckich.

Na konferencji zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i księdza dr hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza 9 grudnia 2015 r. wygłoszono 6 referatów, w których poruszono ogólny kontekst ukazania się orędzia (prof. Czesław Osękowski), jego gorzowskie akcenty związane z udziałem w pracach nad orędziem biskupa Jerzego Stroby (ks. biskup Paweł Socha i dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz), gorzowskie skutki (dr hab. Dariusz A. Rymar) oraz archiwalia dotyczące tej tematyki (dr hab. Robert Kufel i dr Zbigniew Stanuch).

Na podstawie materiału zgromadzonego podczas tej konferencji zostanie wydane wydawnictwo pokonferencyjne pt. „Dalekowzroczność czy doraźne cele?”, którego premiera odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim 10 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na stroniewww.gorzow.ap.gov.pl [1].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/promocja-wydawnictwa-pokonferencyjnego-pt-dalekowzrocznosc-czy-dorazne-cele/

Odnośniki w tym artykule:

[1] www.gorzow.ap.gov.pl: http://www.gorzow.ap.gov.pl/