- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Przemysław Truściński: grafika „Wyszyński”

Grafika została stworzona przez Przemysława Truścińskiego na zamówienie Narodowego Centrum Kultury w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Logotyo Narodowego Centrum Kultury [1]

Chrzest966 - logo pionowe [2]