Grafika autorstwa Przemysława Truścińskiego. Przedstawia postać autora na dole pionowej grafiki. Za nim znajduje się okno, w którym widać figurę Matki Boskiej.
Grafika została stworzona przez Przemysława Truścińskiego na zamówienie Narodowego Centrum Kultury w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Logotyo Narodowego Centrum Kultury [1]

Chrzest966 - logo pionowe [2]