W dniach 11-19 kwietnia  2016 roku pracownicy Archiwum Państwowego w Opolu, Muzeum i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz członkowie Opolskiego Bractwa Wojciechowego zaprosili dzieci z województwa opolskiego do udziału w ścieżce edukacyjnej „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”.

W projekcie wzięło udział 510 uczniów szkół podstawowych. Inicjatywa została objęta patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej,  Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Opolu, a sfinansowana przez Archiwum Państwowe w Opolu i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie.

Dzieci rozpoczęły swoją wędrówkę od zwiedzenia kaplicy św. Wojciecha w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Legendę o św. Wojciechu i śladach jego obecności w Opolu oraz zalety wody życia zaczerpniętej ze studni Wojciechowej prezentowali dzieciom członkowie Opolskiego Bractwa Wojciechowego. Kolejnym punktem na ścieżce edukacyjnej było symboliczne spotkanie przy chrzcielnicy w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha na Górce, przygotowane przez pracowników archiwum.

W Archiwum Państwowym w Opolu czekał na uczniów książę Bolko I, który w obecności  skryby przedstawił historię swojego życia oraz sekrety książęcego archiwum. Dzieci mogły obejrzeć archiwalne skarby w postaci najstarszych dokumentów związanych z historią Kościoła na ziemi opolskiej. Na każdego uczestnika wycieczki czekała kolorowa teczka zawierająca materiały edukacyjne,  zadanie do wykonania, zaproszenie do konkursu oraz drobny upominek. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat archiwum i jego zasobu, a następnie rozwiązali zadania np. uzupełnili drzewo genealogiczne rodziny książęcej, zidentyfikowali zasób archiwalny oraz dokonali analizy tekstu i na jego podstawie odpowiedzieli na pytania. Podsumowaniem  wizyty w archiwum było uroczyste pasowanie na rycerza.

Na zakończenie podróży dzieci zwiedziły Kaplicę Piastowską w kościele OO. Franciszkanów, gdzie znajdują się nagrobki książąt opolskich. Chętni mogli również uczestniczyć w warsztatach archeologicznych zorganizowanych w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - zwiedzanie kaplicy św. Wojciecha w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego [1]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – zwiedzanie kaplicy św. Wojciecha w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - legendę o św. Wojciechu i śladach jego obecności w Opolu opowiadał dzieciom członek Opolskiego Bractwa Wojciechowego [2]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – legendę o św. Wojciechu i śladach jego obecności w Opolu opowiadał dzieciom członek Opolskiego Bractwa Wojciechowego

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - Woda życia zaczerpnięta ze studni Wojciechowej. [3]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – Woda życia zaczerpnięta ze studni Wojciechowej.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - symboliczne spotkanie przy chrzcielnicy w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha na Górce, przygotowane przez pracowników archiwum. [4]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – symboliczne spotkanie przy chrzcielnicy w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha na Górce, przygotowane przez pracowników archiwum.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu. [5]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu. [6]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu. [7]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – edukacyjne spotkanie w Archiwum Państwowym w Opolu.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - zwiedzanie Kaplicy Piastowskiej w kościele oo. Franciszkanów. [8]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – zwiedzanie Kaplicy Piastowskiej w kościele oo. Franciszkanów.

 

„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” - warsztaty archeologiczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego [9]
„Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu” – warsztaty archeologiczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego

Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Opolu [10].