- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Specjalny program edukacyjny z okazji jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Brama Poznania ICHOT przygotowały zajęcia edukacyjne dla odbiorców wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkola do liceum.

W ofercie znajdują się zarówno zajęcia warsztatowe, na ekspozycji, jak i terenowe.

Przykładowe tematy dla poszczególnych grup wiekowych:

Zajęcia edukacyjne organizowane przez CKT TRAKT oraz Bramę Poznania ICHOT pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są stosowne metody dydaktyczne, odpowiednie dla danej grupy wiekowej. Zabawa ruchowa, praca z rekwizytem, dyskusja, gra dydaktyczna czy ćwiczenia parateatralne aktywizują uczniów. Zajęcia poszerzają wiedze, rozwijają umiejętności, ale też budują postawy i przekonania.

Specjalny program edukacyjny z okazji jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski. [1]
Specjalny program edukacyjny z okazji jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Więcej informacji na stronach www: Brama Poznania ICHOT [2]oraz Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT [3].