Odpowiadając na apel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o włączenie się wszystkich instytucji i obywateli w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Archiwum Państwowe w Opolu ma przyjemność zaprosić wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego do udziału w konkursie literacko-historycznym „Święci, wyznawcy, fundatorzy, rycerze. Postać historyczna okresu średniowiecza w służbie ideałom chrześcijaństwa na Śląsku”.

Konkurs organizowany jest przez Archiwum Państwowe w Opolu, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przy współudziale Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęto Kuratorium Oświaty w Opolu.

Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”, w ramach którego uczniowie mogą również wziąć udział w warsztatach archeologicznych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego.

 

Plakat promujący konkursie literacko-historycznym „Święci, wyznawcy, fundatorzy, rycerze. Postać historyczna okresu średniowiecza w służbie ideałom chrześcijaństwa na Śląsku” [1]
Plakat promujący konkurs literacko-historyczny „Święci, wyznawcy, fundatorzy, rycerze. Postać historyczna okresu średniowiecza w służbie ideałom chrześcijaństwa na Śląsku”

 

Regulamin konkursu:

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela koordynator projektu:

Aleksandra Starczewska-Wojnar

a.wojnar@opole.ap.gov.pl [2]

77 454 40 75 wew. 21

Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów archeologicznych udziela:

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska

608 691 912

 

Więcej informacji na stronie Archiwum Państwowego w Opolu [3].

Archiwum Państwowe w Opolu - logo [3]