Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
"Tempora Christiana" - edukacyjna wystawa posterowa - Chrzest966

„Tempora Christiana” – edukacyjna wystawa posterowa

Edukacyjna wystawa posterowa Tempora Christiana jest tworzona w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem wystawy jest ukazanie kultury chrześcijańskiej średniowiecza, jako czynnika kształtującego europejską tożsamość. Ekspozycja prezentowała będzie obecny stan wiedzy na temat historii początków państwa i chrześcijaństwa w Polsce na tle ówczesnej Europy.

Mieszko I przez decyzję włączenia się w nurt przemian o charakterze religijnym, wyznaczył Polsce rolę współuczestnika w formowaniu tak pojmowanej wspólnoty. Symboliczna rocznica przyjęcia chrztu, staje się pretekstem aby ukazać źródła i skarby duchowych korzeni Europy przez pryzmat sztuki, architektury i spuścizny intelektualnej tych czasów.

Proponowana wystawa ma w założeniu umożliwić współczesnemu odbiorcy spojrzenie na wydarzenia sprzed 1050 lat oczami ówczesnych mieszkańców Poznania – ich zmieniającej się codzienności i duchowości, a także cywilizacji nowych czasów, do której aspirowano poprzez dołączenie do krajów chrześcijańskich.

Co to wówczas znaczyło, przed jakim dylematem stanął Mieszko mając do wyboru kulturę chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego? Chcielibyśmy pokazać okoliczności w jakich podejmowano brzemienne w skutkach decyzje „tu i teraz” dla Polski i Europy Anno Domini 966.

Wystawie towarzyszyć będą prelekcje, warsztaty i prezentacje multimedialne oraz zestaw kopii zabytków związanych z okresem chrystianizacji (w tym model baptysterium poznańskiego). Udostępniana będzie instytucjom kultury, parafiom i szkołom w roku 2016 wraz z kompleksowo przemyślanym zestawem narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w postaci konspektów lekcji i prezentacji multimedialnych. Każda szkoła otrzyma również jako pamiątkę jubileuszu publikację „966 – pamięć w dębie zachowana”.

Uczniowie na wystawie "Tempora Christiana". Fot. Katerina Zisopulu-Bleja
Uczniowie na wystawie „Tempora Christiana”. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

 

Wystawa "Tempora Christiana" w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Wystawa „Tempora Christiana” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”.

„Tempora Christiana” – edukacyjna wystawa posterowa

Edukacyjna wystawa posterowa Tempora Christiana jest tworzona w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem wystawy jest ukazanie kultury chrześcijańskiej średniowiecza, jako czynnika kształtującego europejską tożsamość. Ekspozycja prezentowała będzie obecny stan wiedzy na temat historii początków państwa i chrześcijaństwa w Polsce na tle ówczesnej Europy.

Mieszko I przez decyzję włączenia się w nurt przemian o charakterze religijnym, wyznaczył Polsce rolę współuczestnika w formowaniu tak pojmowanej wspólnoty. Symboliczna rocznica przyjęcia chrztu, staje się pretekstem aby ukazać źródła i skarby duchowych korzeni Europy przez pryzmat sztuki, architektury i spuścizny intelektualnej tych czasów.

Proponowana wystawa ma w założeniu umożliwić współczesnemu odbiorcy spojrzenie na wydarzenia sprzed 1050 lat oczami ówczesnych mieszkańców Poznania – ich zmieniającej się codzienności i duchowości, a także cywilizacji nowych czasów, do której aspirowano poprzez dołączenie do krajów chrześcijańskich.

Co to wówczas znaczyło, przed jakim dylematem stanął Mieszko mając do wyboru kulturę chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego? Chcielibyśmy pokazać okoliczności w jakich podejmowano brzemienne w skutkach decyzje „tu i teraz” dla Polski i Europy Anno Domini 966.

Wystawie towarzyszyć będą prelekcje, warsztaty i prezentacje multimedialne oraz zestaw kopii zabytków związanych z okresem chrystianizacji (w tym model baptysterium poznańskiego). Udostępniana będzie instytucjom kultury, parafiom i szkołom w roku 2016 wraz z kompleksowo przemyślanym zestawem narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w postaci konspektów lekcji i prezentacji multimedialnych. Każda szkoła otrzyma również jako pamiątkę jubileuszu publikację „966 – pamięć w dębie zachowana”.

Uczniowie na wystawie "Tempora Christiana". Fot. Katerina Zisopulu-Bleja [1]
Uczniowie na wystawie „Tempora Christiana”. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

 

Wystawa "Tempora Christiana" w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. [2]
Wystawa „Tempora Christiana” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [3] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” [4].

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/tempora-christiana-edukacyjna-wystawa-posterowa/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/uczniowie-na-wystawie.jpg

[2] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/12/Poznan_X_XI-w.jpg

[3] Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: http://www.muzarp.poznan.pl/

[4] Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”: http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/