Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
Uchwała i oświadczenie Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie 1050 rocznicy Chrztu Polski - Chrzest966

Uchwała i oświadczenie Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie 1050 rocznicy Chrztu Polski

10 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Tyszowcach na XVIII Sesji podjęła uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Gminy Tyszowce (j.t. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 4116) inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie zgłosili wszyscy radni Rady Miejskiej w Tyszowcach wspólnie z Burmistrzem Tyszowiec. Uchwała ta została przyjęta przez aklamację.

Poniżej treść uchwały oraz oświadczenia:

 

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski

Na podstawie art. 18 ust. l  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) –  Rada Miejska uchwala, co następuje:

  1. W celu uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski, Rada Miejska w Tyszowcach przyjmuje oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej – Stefan Henryk Medak

 

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie 1050 rocznicy Chrztu Polski

Przyjęty przez Mieszka I w 966 roku Chrzest Polski był przełomowym wydarzeniem i jednocześnie progiem do bram wiary, tradycji i cywilizacji europejskiej. Akt ten zjednoczył plemiona Polan pod władzą dynastii Piastów, która począwszy od koronacji Bolesława Chrobrego, stała się pierwszą polską dynastią królewską niezależnego państwa europejskiego.

Tym samym Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swoją przyszłość na fundamencie Ewangelii i Dekalogu. System wartości chrześcijańskich zawiera w sobie elementy porządkujące nie tylko życie ale i struktury państwa.

To właśnie wiara i kościół towarzyszyły Polakom we wszystkich najtrudniejszych momentach w historii państwa i narodu. Polskie rycerstwo z pieśnią „Bogurodzica” na ustach, pokonało armię krzyżacką pod Grunwaldem. Symbolem bohaterskiej walki ze szwedzkim najeźdźcą podczas „potopu” była zawiązana 29 grudnia 1655 roku Konfederacja Tyszowiecka i obrona Jasnej Góry, a także śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, podczas których 1 kwietnia 1656 roku  w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej wypowiadając m.in. następujące słowa: „Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram”.  Powyższe fakty przedstawione są we freskach w naszym tyszowieckim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Leonarda. Równie przełomowy i znamienny charakter miała Konfederacja Barska z 1768 roku zawiązana w obronie wiary katolickiej i niepodległości.

Godna podkreślenia jest rola wiary i kościoła w okresie zaborów. Była to wówczas jedyna instytucja, używająca języka polskiego, pozwalająca przetrwać w nadziei, zwłaszcza podczas narodowych zrywów niepodległościowych i jednocząca Polaków rozbitych w obrębie trzech zaborów. Wizerunkami Matki Boskiej ozdobione były ryngrafy polskich żołnierzy walczących o niepodległość od czasów rycerskich i husarii, po „żołnierzy wyklętych” okresu po II wojnie światowej.

Warto również wspomnieć o ogromnej roli wiary i kościoła w procesie obalania komunizmu w Polsce. Osoba św. Jana Pawła II, papieża Polaka jest najżywszym dowodem na nierozerwalny i niesłychanie ważny dla Polski związek naszej państwowości z chrześcijaństwem na przestrzeni minionych 1050 lat.

Tym samym Rada Miejska w Tyszowcach uchwałą niniejszą pragnie podkreślić ogromne znaczenie aktu wiary jakim był Chrzest Polski z 966 roku oraz upamiętnić to wiekopomne wydarzenie i jego twórców.

 

Urząd Miejski w Tyszowcach

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uchwała i oświadczenie Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie 1050 rocznicy Chrztu Polski

10 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Tyszowcach na XVIII Sesji podjęła uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Gminy Tyszowce (j.t. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 4116) inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie zgłosili wszyscy radni Rady Miejskiej w Tyszowcach wspólnie z Burmistrzem Tyszowiec. Uchwała ta została przyjęta przez aklamację.

Poniżej treść uchwały oraz oświadczenia:

 

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski

Na podstawie art. 18 ust. l  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) –  Rada Miejska uchwala, co następuje:

  1. W celu uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski, Rada Miejska w Tyszowcach przyjmuje oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej – Stefan Henryk Medak

 

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie 1050 rocznicy Chrztu Polski

Przyjęty przez Mieszka I w 966 roku Chrzest Polski był przełomowym wydarzeniem i jednocześnie progiem do bram wiary, tradycji i cywilizacji europejskiej. Akt ten zjednoczył plemiona Polan pod władzą dynastii Piastów, która począwszy od koronacji Bolesława Chrobrego, stała się pierwszą polską dynastią królewską niezależnego państwa europejskiego.

Tym samym Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swoją przyszłość na fundamencie Ewangelii i Dekalogu. System wartości chrześcijańskich zawiera w sobie elementy porządkujące nie tylko życie ale i struktury państwa.

To właśnie wiara i kościół towarzyszyły Polakom we wszystkich najtrudniejszych momentach w historii państwa i narodu. Polskie rycerstwo z pieśnią „Bogurodzica” na ustach, pokonało armię krzyżacką pod Grunwaldem. Symbolem bohaterskiej walki ze szwedzkim najeźdźcą podczas „potopu” była zawiązana 29 grudnia 1655 roku Konfederacja Tyszowiecka i obrona Jasnej Góry, a także śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, podczas których 1 kwietnia 1656 roku  w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej wypowiadając m.in. następujące słowa: „Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram”.  Powyższe fakty przedstawione są we freskach w naszym tyszowieckim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Leonarda. Równie przełomowy i znamienny charakter miała Konfederacja Barska z 1768 roku zawiązana w obronie wiary katolickiej i niepodległości.

Godna podkreślenia jest rola wiary i kościoła w okresie zaborów. Była to wówczas jedyna instytucja, używająca języka polskiego, pozwalająca przetrwać w nadziei, zwłaszcza podczas narodowych zrywów niepodległościowych i jednocząca Polaków rozbitych w obrębie trzech zaborów. Wizerunkami Matki Boskiej ozdobione były ryngrafy polskich żołnierzy walczących o niepodległość od czasów rycerskich i husarii, po „żołnierzy wyklętych” okresu po II wojnie światowej.

Warto również wspomnieć o ogromnej roli wiary i kościoła w procesie obalania komunizmu w Polsce. Osoba św. Jana Pawła II, papieża Polaka jest najżywszym dowodem na nierozerwalny i niesłychanie ważny dla Polski związek naszej państwowości z chrześcijaństwem na przestrzeni minionych 1050 lat.

Tym samym Rada Miejska w Tyszowcach uchwałą niniejszą pragnie podkreślić ogromne znaczenie aktu wiary jakim był Chrzest Polski z 966 roku oraz upamiętnić to wiekopomne wydarzenie i jego twórców.

 

Urząd Miejski w Tyszowcach [1]

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/uchwala-i-oswiadczenie-rady-miejskiej-w-tyszowcach-w-sprawie-1050-rocznicy-chrztu-polski/

Odnośniki w tym artykule:

[1] Urząd Miejski w Tyszowcach: http://www.tyszowce.pl/

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/