- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Sieradzu

Teksty liturgiczne Wielkiego Postu, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, zawierają bardzo mocne akcenty chrzcielne, tym mocniej przemawiające w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Taką możliwość uświadomienia sobie wartości sakramentu chrztu świętego, mieli wierni z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. W czasie rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. Łukasza Czanieckiego, wsłuchali się w cztery prawa życia duchowego:

1. Boża miłość

2. Grzech niszczy

3. Zbawienie w Jezusie

4. Wybór Jezusa na Pana swojego życia.

Chrzest bowiem wymaga uprzedniego przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako Zbawiciela świata. Celem tak rozumianej wiary jest doprowadzenie człowieka do nawrócenia i wewnętrznej przemiany, której potwierdzeniem i widzialnym znakiem jest przyjęcie sakramentów wtajemniczenia.

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych było uroczyste wyznanie wiary wobec Ordynariusza diecezji włocławskiej – bpa Wiesława Alojzego Meringa.

Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Sieradzu [1]
Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Sieradzu