- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci

Uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego w Rezerwacie Archeologicznym „Genius Loci” nastąpi 22 stycznia 2016 r. prezentacją rzeźby – łodzi wykonanej z fragmentów tysiącletnich dębów.

Dębowa łódź wykonana z drewna pochodzącego z konstrukcji budowanych w X wieku, symbolicznie wprowadzi Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” w uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski.

Wystawa odnosić się będzie do chrześcijańskiej symboliki łodzi i jej wczesnośredniowiecznej ikonografii. Ponadto ukazane zostaną różne etapy prac artystycznych dokumentujące powstawanie rzeźby i materię historycznego surowca. Ekspozycja stanie się pierwszym etapem jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Rzeźba została wykonana przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego.

 

Rzeźba z fragmentów drewna z X wieku. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego. Fot. Łukasz Gruszczyński [1]
Rzeźba z fragmentów drewna z X wieku. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego. Fot. Łukasz Gruszczyński

 

Rzeźba z fragmentów drewna z X wieku. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego. Fot. Łukasz Gruszczyński [2]
Rzeźba z fragmentów drewna z X wieku. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego. Fot. Łukasz Gruszczyński

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [3] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” [4].