- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Uroczystości jubileuszowe w Pobiedziskach

14 kwietnia 2016 r. członkowie Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk złożyli kwiaty i zapalili znicz pod kamieniem z wizerunkiem księżnej Dąbrówki Matki Chrzestnej Narodu Polskiego.

 

Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza przed kamieniem poświęconym Dąbrówce Matce Chrzestnej Narodu Polskiego. [1]
Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza przed kamieniem poświęconym Dąbrówce Matce Chrzestnej Narodu Polskiego.

 

Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza przed kamieniem poświęconym Dąbrówce Matce Chrzestnej Narodu Polskiego. [2]
Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza przed kamieniem poświęconym Dąbrówce Matce Chrzestnej Narodu Polskiego.