- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

„W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa” – plenerowa ekspozycja posterowa

Plenerowa ekspozycja posterowa prezentująca historię badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim od lat 30-tych XX w. po najnowsze odkrycia.

Wyniki wykopalisk, ukazały potęgę grodu poznańskiego, pozwoliły poznać najstarszą kamienną siedzibę Mieszka I – palatium wraz z kaplicą pałacową oraz pierwszą polską katedrę, zmieniły spojrzenie na początki Poznania oraz państwa polskiego.

Ekspozycja zawiera 12 posterów oprawionych w system wystawienniczy.

Plansza wystawy "W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa". Fot. Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [1]
Plansza wystawy „W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa”. Fot. Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

 

Plansza z wystawy W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa" przedstawiająca badania w katedrze poznańskiej z lat 1951-1956. Fot. Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [2]
Plansza z wystawy „W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa” przedstawiająca badania w katedrze poznańskiej z lat 1951-1956. Fot. Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

 

Plansza z wystawy "W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa" przedstawiająca badania w na Ostrowie Tumskim. Fot. Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [3]
Plansza z wystawy „W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa” przedstawiająca badania w na Ostrowie Tumskim. Fot. Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

 

Tablica informująca o pracach archeologicznych na Ostrowie Tumskim. Fot. Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [4]
Tablica informująca o pracach archeologicznych na Ostrowie Tumskim. Fot. Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

 

Plansza wystawy "W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa" przedstawiająca badania archeologiczne na placu katedralnym. Fot. Rezerwat Archeologiczny "Genius loci". [5]
Plansza wystawy „W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa” przedstawiająca badania archeologiczne na placu katedralnym. Fot. Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”.

Więcej informacji na stronach www: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [6] oraz Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” [7].