- Chrzest966 - http://chrzest966.pl -

Wystawa: Kościół Ziem Zachodnich – Gorzów w epoce Milenium Chrztu Polski

Wystawa będzie prezentować centralne obchody Millenium w Gorzowie – ówczesnej stolicy diecezji gorzowskiej – z udziałem najwyższych hierarchów i tysięcy wiernych.

Nakreślone zostanie tło społeczne, wybitne postaci tej epoki, w tym także interakcja z państwowym Tysiącleciem Państwa Polskiego. Ukazane zostaną także skomplikowane procesy administracyjne i organizacyjne Kościoła na Ziemiach Zachodnich od roku 1945.

Swoim honorowym patronatem wystawę objęli Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Termin: 2016-06-02 – 2016-12-31

http://www.gorzow.ap.gov.pl/ [1]