Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 601
XIX Funeralia Lednickie - Chrzest966

XIX Funeralia Lednickie

Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Funeralna Lednickie to warsztaty multidyscyplinarne będące jedynym tego rodzaju cyklicznym miejscem dyskusji badaczy zajmujących się badaniem cmentarzysk i obrzędowością sepulkralną.

Chrześcijaństwo, chrzest pierwszego władcy Polski miały ogromny wpływ na tworzenie nie tylko państwa, ale wszelkich sfer życia X-wiecznej społeczności żyjącej na obszarach w granicach dzisiejszej Polski. Zmiana religii (ewidentne wejście chrześcijaństwa) powoduje zmiany obrzędowości sepulkralnej – czy jest to widoczne, czy „my” to odczytujemy na cmentarzyskach, na ile możemy obserwowane zmiany łączyć ze zmianą religii?

Zmiany obrządku obserwujemy w różnych okresach historycznych – z czego to wynika? co jest prapoczątkiem – czy zmiana obrządku powoduje zmiany mentalnościowe i religijne, czy zmiany religijne mają wpływ na zmianę obrządku?

Jak procesy przemian religijnych, mentalnościowych wpływały na lokalną obrzędowość funeralną? Jak procesy asymilacji wpływają na zmiany obrzędowości sepulkralnej, czy zachowanie tradycji grzebania zmarłych jest warunkiem zachowania tożsamości? Dyskusja toczyć się będzie nad przemianami obserwowanymi na naszym obszarze ale też na terytoriach sąsiednich – Czech, Moraw, Ukrainy, Rosji, Skandynawii, czy wczesnośredniowiecznej Europy.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich oddział w Poznaniu i Polskim Towarzystwem Antropologicznym.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00.

Organizatorzy:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Skład komitetu naukowego:

dr hab. Alicja Budnik, dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. dr hab. Maria Kaczmarek, dr hab. Tomasz Kozłowski, dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa oraz mgr Jacek Wrzesiński

 

Opłata konferencyjna – 60 zł (opłata obejmuje – materiały konferencyjne, poczęstunek, wyżywienie, 18 tom Funeraliów Lednickich)

Nocleg (możliwości ograniczone, realizacja wg terminu zgłoszeń) – 60 zł (1 nocleg)

XIX Funeralia Lednickie - plakat
XIX Funeralia Lednickie – plakat

Funeralia Lednickie 19 – Program

 11 maja 2016 r.
godz. 10.00 – Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki

godz. 10.15
dr Piotr Kuberski (Uniwersytet Lotaryński), Obrządek pogrzebowy a wierzenia religijne. Spojrzenie historyka religii

godz. 10.45
dr hab. Jacek Tomczyk (prof. UKSW w Warszawie), „Duchowość przełomów i zmiany paradygmatów”. Na styku wiary i nauki: między ewolucją a kreacją

godz. 11.15 – 11.45 – Dyskusja

godz. 11.45 – 12.00 – przerwa

godz. 12.00
prof. dr hab. Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań), Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle badań genomicznych

godz. 12.30
Бібіков Дмитрий В. Давньоруські поховальні пам’ятки Вишгорода в розкопках ХІХ – першої половини ХХ ст.

godz. 13.00
dr hab. prof. UJ Elżbieta Haduch, dr hab. Henryk Głąb (Instytut Antropologii, UJ Kraków), Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej

godz. 13.30 – 14.00 – Dyskusja

godz. 14.00 – 14.45 – Obiad

godz. 14.45
мгр Баранов Вячеслав І. (Інститут Археології Національної Академії наук України), Погребальные обряды хазаро-византийского пограничья: от язычества к христианству

godz. 15.15
prof. dr hab. Jacek J. Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), …

godz. 15.45 – 16.15 – dyskusja

16.15 – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego/wystawy – miejsca chrztu Piastów

18.00 – kolacja

22.00 – koniec dnia pierwszego

 

12 maja 2016 r.
godz. 9.30
PhDr Michal Lutovský (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha), Christianizace Čech a její odraz v archeologických pramenech hrobového charakteru

godz. 10.00
prof. Aleksandr Musin (Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences), Powstawanie cmentarzy: cechy rozwoju chrześcijańskiego obrządku pogrzebowego w Europie Wschodniej

godz. 10.30
д-р Івакін Всеволод Глібович (Інститут Археології Національної Академії наук України), Некрополь давньоруського КиєвоПодолу: зміни на рубежі тисячоліть

godz. 11.00
prof. dr hab. Władysław Duczko (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk), Chrystianizacja Skandynawii epoki wikingów i zmiany w obrządku pogrzebowym

godz. 11.30 – 12.00 – dyskusja

godz. 12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

godz. 12.15
Halina Przychodzeń, Hanna Mańkowska-Pliszka, Dagmara Haładaj, Aleksandra Pliszka

(Uniwersytet Warszawski), Elementy bliskowschodnie i egipskie w chrześcijaństwie

godz. 12.45
prof. dr hab. Józef Szykulski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Chrystianizacja na obszarze Imperium Tawantinsuyu (Inków). Synkretyzm kulturowy i dylematy walki z idolatrią

godz. 13.15– dyskusja

godz. 13.45 – podsumowanie

godz. 14.00 – obiad, koniec

 

Więcej na stronie www Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

XIX Funeralia Lednickie

Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Funeralna Lednickie to warsztaty multidyscyplinarne będące jedynym tego rodzaju cyklicznym miejscem dyskusji badaczy zajmujących się badaniem cmentarzysk i obrzędowością sepulkralną.

Chrześcijaństwo, chrzest pierwszego władcy Polski miały ogromny wpływ na tworzenie nie tylko państwa, ale wszelkich sfer życia X-wiecznej społeczności żyjącej na obszarach w granicach dzisiejszej Polski. Zmiana religii (ewidentne wejście chrześcijaństwa) powoduje zmiany obrzędowości sepulkralnej – czy jest to widoczne, czy „my” to odczytujemy na cmentarzyskach, na ile możemy obserwowane zmiany łączyć ze zmianą religii?

Zmiany obrządku obserwujemy w różnych okresach historycznych – z czego to wynika? co jest prapoczątkiem – czy zmiana obrządku powoduje zmiany mentalnościowe i religijne, czy zmiany religijne mają wpływ na zmianę obrządku?

Jak procesy przemian religijnych, mentalnościowych wpływały na lokalną obrzędowość funeralną? Jak procesy asymilacji wpływają na zmiany obrzędowości sepulkralnej, czy zachowanie tradycji grzebania zmarłych jest warunkiem zachowania tożsamości? Dyskusja toczyć się będzie nad przemianami obserwowanymi na naszym obszarze ale też na terytoriach sąsiednich – Czech, Moraw, Ukrainy, Rosji, Skandynawii, czy wczesnośredniowiecznej Europy.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich oddział w Poznaniu i Polskim Towarzystwem Antropologicznym.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00.

Organizatorzy:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Skład komitetu naukowego:

dr hab. Alicja Budnik, dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. dr hab. Maria Kaczmarek, dr hab. Tomasz Kozłowski, dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa oraz mgr Jacek Wrzesiński

 

Opłata konferencyjna – 60 zł (opłata obejmuje – materiały konferencyjne, poczęstunek, wyżywienie, 18 tom Funeraliów Lednickich)

Nocleg (możliwości ograniczone, realizacja wg terminu zgłoszeń) – 60 zł (1 nocleg)

XIX Funeralia Lednickie - plakat [1]
XIX Funeralia Lednickie – plakat

Funeralia Lednickie 19 – Program

 11 maja 2016 r.
godz. 10.00 – Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki

godz. 10.15
dr Piotr Kuberski (Uniwersytet Lotaryński), Obrządek pogrzebowy a wierzenia religijne. Spojrzenie historyka religii

godz. 10.45
dr hab. Jacek Tomczyk (prof. UKSW w Warszawie), „Duchowość przełomów i zmiany paradygmatów”. Na styku wiary i nauki: między ewolucją a kreacją

godz. 11.15 – 11.45 – Dyskusja

godz. 11.45 – 12.00 – przerwa

godz. 12.00
prof. dr hab. Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań), Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle badań genomicznych

godz. 12.30
Бібіков Дмитрий В. Давньоруські поховальні пам’ятки Вишгорода в розкопках ХІХ – першої половини ХХ ст.

godz. 13.00
dr hab. prof. UJ Elżbieta Haduch, dr hab. Henryk Głąb (Instytut Antropologii, UJ Kraków), Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej

godz. 13.30 – 14.00 – Dyskusja

godz. 14.00 – 14.45 – Obiad

godz. 14.45
мгр Баранов Вячеслав І. (Інститут Археології Національної Академії наук України), Погребальные обряды хазаро-византийского пограничья: от язычества к христианству

godz. 15.15
prof. dr hab. Jacek J. Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), …

godz. 15.45 – 16.15 – dyskusja

16.15 – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego/wystawy – miejsca chrztu Piastów

18.00 – kolacja

22.00 – koniec dnia pierwszego

 

12 maja 2016 r.
godz. 9.30
PhDr Michal Lutovský (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha), Christianizace Čech a její odraz v archeologických pramenech hrobového charakteru

godz. 10.00
prof. Aleksandr Musin (Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences [2]), Powstawanie cmentarzy: cechy rozwoju chrześcijańskiego obrządku pogrzebowego w Europie Wschodniej

godz. 10.30
д-р Івакін Всеволод Глібович (Інститут Археології Національної Академії наук України), Некрополь давньоруського КиєвоПодолу: зміни на рубежі тисячоліть

godz. 11.00
prof. dr hab. Władysław Duczko (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk), Chrystianizacja Skandynawii epoki wikingów i zmiany w obrządku pogrzebowym

godz. 11.30 – 12.00 – dyskusja

godz. 12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

godz. 12.15
Halina Przychodzeń, Hanna Mańkowska-Pliszka, Dagmara Haładaj, Aleksandra Pliszka

(Uniwersytet Warszawski), Elementy bliskowschodnie i egipskie w chrześcijaństwie

godz. 12.45
prof. dr hab. Józef Szykulski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Chrystianizacja na obszarze Imperium Tawantinsuyu (Inków). Synkretyzm kulturowy i dylematy walki z idolatrią

godz. 13.15– dyskusja

godz. 13.45 – podsumowanie

godz. 14.00 – obiad, koniec

 

Więcej na stronie www Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. [3]

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Artykuł wydrukowany z Chrzest966: http://chrzest966.pl

Odnośnik do artykułu: http://chrzest966.pl/xix-funeralia-lednickie/

Odnośniki w tym artykule:

[1] obrazek: http://chrzest966.pl/wp-content/uploads/2015/11/PLAKAT-jpg.jpg

[2] Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences: http://archeo.academia.edu/

[3] Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.: http://www.lednicamuzeum.pl/wiadomosc,19-funeralia-lednickie-11-12-maja.html

http://chrzest966.pl/co2-extraction-2021315/